Ngày 30/1, sau năm ngày làm việc, Hội nghị thường niên lần thứ 41 Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) 2011 đã bế mạc tại Davos, Thụy Sĩ, với cam kết của các nhà lãnh đạo, chuyên gia kinh tế, xã hội, tổ chức quốc tế và nhiều doanh nghiệp trên thế giới nhằm hợp tác ngăn chặn các nguy cơ đe dọa toàn cầu.

Các nguy cơ đe dọa toàn cầu như tội phạm có tổ chức, tham nhũng, sự mất ổn định về kinh tế và chính trị tại nhiều quốc gia trên thế giới, các nguy cơ liên quan tới nguồn nước, lương thực và năng lượng, những nguy cơ gây bất ổn đối với kinh tế vĩ mô của thế giới.

Trên 35 nguyên thủ quốc gia và khoảng 2.500 đại diện doanh nghiệp, học giả, tổ chức quốc tế đã nhất trí phối hợp hành động nhằm tìm ra giải pháp để đối phó với các nguy cơ nêu trên và đặc biệt tìm ra tiếng nói chung cho việc thiết lập mạng lưới đối phó với khủng hoảng theo đề xuất của WEF.

Ngoài ra, hội nghị cũng đã thống nhất việc xác định các chính sách chung cho hỗ trợ tăng trưởng toàn cầu.

Diễn đàn năm nay cũng đã thảo luận những vấn đề thời sự và mang tính toàn cầu như khủng hoảng tại Ai Cập, Tunisia, tái thiết hệ thống tiền tệ quốc tế, vấn đề tăng trưởng sạch, ổn định giá cả hàng hóa và nguồn cung trong bối cảnh tài nguyên thế giới có hạn…/.