SINGAPORE – Media OutReachWorkday Inc. (có mã chứng khoán giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán NASDAQ, New York, Mỹ: WDAY), doanh nghiệp hàng đầu chuyên cung cấp các ứng dụng doanh nghiệp điện toán đám mây cho lĩnh vực tài chính và quản lý nguồn nhân lực công bố những tiến bộ mới trong hai sản phẩm (ứng dụng) mới gồm Workday Financial Management (Quản lý tài chính Workday) và the Adaptive Insights Business Planning Cloud (tạm dịch Đám mây lập kế hoạch kinh doanh thích ứng). Hai sản phẩm mới này sẽ giúp khách hàng doanh nghiệp điều hướng tốt hơn trong một thế giới tài chính đang thay đổi.

Tại Workday Rising, hội nghị khách hàng thường niên của Công ty, lãnh đạo Workday đã nhấn mạnh tới cách các tổ chức có thể định vị lại doanh nghiệp với ứng dụng kế toán mới (là Workday Accounting Center) và các khả năng của máy học như phát hiện những bất thường cho mảng kế toán. Với việc tận dụng the Power of One (Sức mạnh của số một) – một nguồn cho dữ liệu, một mô hình bảo mật, một trải nghiệm người dùng và một cộng đồng – Workday cung cấp các giải pháp phù hợp giúp khách hàng doanh nghiệp hợp lý hóa các quy trình tài chính và đưa ra các quyết định dựa trên dữ liệu nhanh hơn.

Với hệ thống của Workday, các doanh nghiệp có một hệ thống duy nhất để lập kế hoạch, thực hiện, phân tích và mở rộng – được hỗ trợ bởi học máy và được hỗ trợ bởi một cam kết không ngừng đối với dịch vụ khách hàng. Với việc sử dụng phân tích nâng cao cho xu hướng và hiểu biết bề mặt và học máy để tự động hóa các quy trình thủ công và tiết kiệm thời gian, Workday liên tục đổi mới để các tổ chức có thể tăng sự linh hoạt trong kinh doanh.

Những đổi mới để chuyển đổi tài chính và công tác lập kế hoạch

Hiện tại, các giám đốc phụ trách tài chính (CFO) và các nhà lãnh đạo tài chính phải đối mặt với sự thay đổi liên tục và những thách thức mới trong một môi trường phát triển nhanh chóng được thúc đẩy bởi những tiến bộ công nghệ, mô hình kinh doanh thay đổi và đối thủ cạnh tranh mới. Điều này dẫn đến áp lực gắn kết để đổi mới nhanh hơn, cung cấp dự báo chính xác hơn và cung cấp những hiểu biết sẽ giúp doanh nghiệp nhanh chóng đáp ứng và thích ứng với những thay đổi của thị trường. Với những trách nhiệm mới này, các giám đốc phụ trách tài chính thấy mình ở vị trí người cầm lái trong việc điều hướng chuyển đổi tổ chức.

Với các giải pháp mới được công bố tại Workday Rising, khách hàng có thể:

Hợp lý hóa quy trình kế toán với dữ liệu bên ngoài và dữ liệu nội bộ

Workday sẽ giúp người dùng doanh nghiệp quản lý tốt hơn quy trình từ đầu đến cuối của việc tạo các mục nhật ký và báo cáo về dữ liệu từ các nguồn bên ngoài Workday – tất cả trong một giải pháp tập trung. 

Workday Accounting Center, một ứng dụng mới được xây dựng trên Workday Prism Analytics, sẽ mở rộng sức mạnh của ứng dụng Workday Financial Management để cung cấp cho người dùng khả năng quản lý dữ liệu hoạt động từ nhiều nguồn, với một điểm kiểm soát duy nhất trên toàn doanh nghiệp. Ví dụ: với ứng dụng Workday Accounting Center, một công ty bảo hiểm sẽ có thể tải các giao dịch hoạt động của mình – chẳng hạn như các khiếu nại hoặc dữ liệu chính sách – vào hệ thống, tạo các mục kế toán (nhật ký) cho các giao dịch đó, sau đó báo cáo và phân tích về các giao dịch đó với dòng dữ liệu đầy đủ.

Tự động hóa các quy trình thâm dụng nhiều lao động bằng học máy

Workday tận dụng các khả năng khoa học dữ liệu, trải rộng các mạng thần kinh tiên tiến và các kỹ thuật học máy cổ điển, để tự động hóa một cách thông minh các quy trình tài chính thâm dụng lao động truyền thống. Với phương pháp tiếp cận học máy này, hệ thống có thể hiểu rõ hơn về mối quan hệ giữa các thực thể tài chính. Ví dụ: nó có thể tìm hiểu về mối quan hệ giữa các trung tâm chi phí, danh mục chi tiêu, dự án, khu vực, tiền tệ và nhiều hơn nữa để hiểu rằng, các chi phí như tiền đi taxi, vé máy bay và chi phí ở khách sạn đều có liên quan với nhau. Cách tiếp cận này cho phép các tính năng khác nhau giúp tiết kiệm thời gian và tài nguyên, bao gồm:

Thông tin chi tiết về nhật ký, một tính năng mới cho khách hàng sử dụng Quản lý tài chính của Workday có thể phát hiện sự bất thường trong các giao dịch tương tự. Điều này cho phép các nhóm kế toán xác định sự bất thường khi chúng xảy ra, do đó, họ có thể sửa các vấn đề hòa giải khi chúng xảy ra thay vì trong giai đoạn bận rộn vào cuối tháng.Cung cấp bảng kê tự động, khả năng mới giúp khách hàng sử dụng ứng dụng Workday Financial Management, định tuyến các hóa đơn đòi hỏi sự chú ý đến các người lao động cụ thể dựa trên các nhiệm vụ trước đây và hiệu quả với công việc tương tự.Phần thống kê chi của Workday tích hợp giữa hệ thống của Workday với Slack. Ví dụ: khi nhân viên tải lên hình ảnh hoặc hình ảnh hóa đơn trong Slack, phần mềm Chi phí Workday (Workday Expenses) sẽ áp dụng việc nhận dạng ký tự quang học (optical character recognition – OCR) để tự động xác định dữ liệu quan trọng, như số tiền được hoàn trả, để người dùng xác nhận trước khi gửi phê duyệt. Phát hiện bất thường trong các kế hoạch, khả năng điều khiển máy học mới trong ứng dụng the Adaptive Insights Business Planning Cloud, sẽ cho phép khách hàng nắm bắt các lỗi nhập dữ liệu tiềm năng trong các kế hoạch,cho dù đó là ngân sách, dự báo hoặc kịch bản. Tính năng này sử dụng học máy để phân tích dữ liệu trong quá khứ nhằm phát hiện sự bất thường, có tính đến đặc điểm thời vụ và các biến thể và xu hướng lịch sử khác và cảnh báo người dùng về các lỗi tiềm ẩn.

Đưa ra quyết định nhanh hơn, có nhiều thông tin hơn

Mỗi người dùng có thể được trao quyền để đưa ra quyết định thông minh hơn, dựa trên dữ liệu với hiểu biết sâu sắc về nhu cầu kinh doanh và các khả năng cho phép chuyển đổi liền mạch từ lập kế hoạch sang thực thi.

Discovery Boards, tính năng khám phá dữ liệu theo kiểu kéo và thả (drag-and-drop ) ban đầu có sẵn như là một phần của Workday Prism Analytics, sẽ được cung cấp cho tất cả các khách hàng sử dụng
Workday Financial Management như một phần của đăng ký của họ. Những thứ này cho phép người dùng nhanh chóng trực quan hóa dữ liệu để hiểu các mục tài chính của họ, phát hiện các mẫu và khám phá những hiểu biết sâu sắc. Ví dụ: nhóm lập kế hoạch và phân tích tài chính hoặc nhóm kế toán có thể tận dụng Discovery Board để khám phá xu hướng doanh thu hoặc chi phí, sau đó phân tích bằng tài khoản sổ cái, trung tâm chi phí hoặc bất kỳ thông tin khác trong nguồn dữ liệu của họ. Thông qua các biểu đồ và bảng trụ, họ có thể thấy xu hướng theo sản phẩm hoặc theo khu vực và thực hiện phân tích phương sai chi tiết.Lập kế hoạch để thực hiện, một khả năng lập kế hoạch mới dành cho khách hàng sử dụng The Adaptive Insights Business Planning Cloud và Workday Financial Management là một bước quan trọng trong hành trình hợp nhất hai ứng dụng này. Với sự thống nhất sâu sắc hơn này, các chuyên gia của nhóm lập kế hoạch và phân tích tài chính có thể xuất bản các kế hoạch ngân sách của họ trong Workday, cung cấp cho chủ sở hữu ngân sách khả năng so sánh chi tiêu để lập kế hoạch và tự động hóa kiểm soát chi tiêu theo ngân sách đã được phê duyệt.

Bà Barbara Larson, Tổng giám đốc của Workday Financial Management cho biết: “Khi chức năng tài chính tiếp tục phát triển, các giám đốc phụ trách tài chính và lãnh đạo tài chính đang tìm kiếm các công cụ giúp họ tập trung vào công việc mang tính chiến lược hơn và đổi mới theo cách tăng doanh thu. Workday đang kết hợp các công nghệ mới như học máy và phân tích nâng cao vào mọi khía cạnh của các giải pháp tài chính và kế toán để tiết kiệm thời gian và cho phép đưa ra các quyết định nhanh hơn, dựa trên dữ liệu. Bằng cách tạo ra nhiều hiệu quả hơn, chúng tôi có thể giúp thúc đẩy sự nhanh nhậy và giá trị kinh doanh ngay lập tức vì lợi ích của khách hàng của chúng tôi”.

Thông tin bổ sung 

Xem Workday đang đổi mới như thế nào đối với thế giới tài chính đang thay đổi.Đọc blog “Học máy qua các sản phẩm của Workday: Mang lại giá trị kinh doanh không thể phủ nhận cho khách hàng” của ông Sayan Chakraborty, Phó chủ tịch cấp cao, công cụ và công nghệ của Workday.Xem cách Workday đang giúp các tổ chức tiến lên và luôn đi đầu trong thế giới công nghệ thông tin đang thay đổi.

Tính khả dụng 

Tất cả các sản phẩm và tính năng có sẵn hoặc được lên kế hoạch sẵn có trong năm dương lịch tiếp theo.

Thông tin về Workday

Workday Inc. là doanh nghiệp hàng đầu chuyên cung cấp các ứng dụng doanh nghiệp điện toán đám mây cho lĩnh vực tài chính và quản lý nguồn nhân lực. Được thành lập vào năm 2005, Workday cung cấp dịch vụ quản lý tài chính, quản lý nguồn nhân lực và phân tích các ứng dụng được thiết kế cho các tập đoàn lớn nhất thế giới, các tổ chức giáo dục và các cơ quan chính phủ. các tổ chức khác nhau, từ các doanh nghiệp vừa đến doanh nghiệp đã nằm trong Danh sách Fortune 50.

Khách hàng mua dịch vụ của Workday nên đưa ra quyết định mua hàng dựa trên các dịch vụ, tính năng và chức năng hiện có sẵn.