Xa hoi hoa de nang cao chat luong, hieu qua khai thac Vinh Ha Long hinh anh 1Khách du lịch xuống hang Đầu Gỗ. (Ảnh: Thanh Hà/TTXVN)

Mới đây, Tập đoàn Bitexco thuộc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn kinh doanh xuất nhập khẩu Bình Minh đề xuất với Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh về việc nhượng quyền thu phí và quản lý Vịnh Hạ Long với thời hạn lên tới 50 năm.

Xung quanh vấn đề này, phóng viên TTXVN đã có cuộc phỏng vấn ông Nguyễn Văn Đọc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh.

- Thưa ông, vì sao tỉnh Quảng Ninh lại có ý định mời gọi các doanh nghiệp tham gia trong việc chuyển đổi mô hình quản lý Vịnh Hạ Long?

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Văn Đọc: Từ 1995 đến nay, việc quản lý Vịnh Hạ Long được giao cho Ban Quản lý Vịnh Hạ Long. Ban này đang thực hiện đồng thời hai chức năng: quản lý Nhà nước về di sản, bảo tồn, phát huy giá trị di sản Vịnh Hạ Long và chức năng tổ chức, quản lý các hoạt động dịch vụ, khai thác, thu phí Vịnh Hạ Long.

Trong quá trình hoạt động, Ban Quản lý Vịnh Hạ Long đã cố gắng hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Tuy nhiên, công tác quản lý Nhà nước, bảo tồn di sản ngày càng đòi hỏi đáp ứng yêu cầu cao hơn. Đặc biệt trong những năm gần đây, Vịnh Hạ Long phải thực hiện các khuyến nghị của UNESCO tại các kỳ họp 33, 35, 37, 38.

Tỉnh Quảng Ninh có chủ trương tách chức năng, nhiệm vụ dịch vụ, khai thác, thu phí Vịnh Hạ Long ra khỏi Ban Quản lý Vịnh Hạ Long để Ban Quản lý Vịnh Hạ Long tập trung chuyên sâu nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước đối với di sản để bảo tồn, phát huy hiệu quả giá trị di sản Vịnh Hạ Long, là tài sản thiên nhiên vô giá của nhân loại.

Còn đối với các chức năng, quản trị dịch vụ, khai thác, thu phí, tỉnh chủ trương xã hội hóa, nâng cao chất lượng dịch vụ, tăng thu từ phí hoạt động các dịch vụ Vịnh Hạ Long; giảm thiểu ô nhiễm môi trường.

Với việc tách bạch hai chức năng này, Quảng Ninh hy vọng sẽ đồng thời nâng cao hiệu quả về quản lý Nhà nước đối với di sản, kỳ quan thiên nhiên thế giới, vừa nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch Vịnh Hạ Long lên tầm quốc tế.

Do vậy, tỉnh Quảng Ninh đã mời các cơ quan, đơn vị tham gia để quản trị công tác khai thác, dịch vụ, thu phí Vịnh Hạ Long tốt hơn, hiệu quả hơn. Sau một thời gian mời gọi, đến nay Bitexco là đơn vị đầu tiên có đề xuất phương án với Ủy ban Nhân dân tỉnh.

- Đề xuất của Tập đoàn Bitexco xin được nhận quyền thu phí, quản lý Vịnh Hạ Long trong thời gian dài 50 năm, về vấn đề này, quan điểm của Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh ra sao, thưa ông?

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Văn Đọc: Thực hiện chủ trương nêu trên, tỉnh Quảng Ninh không giao đất, cũng không giao dự án cho doanh nghiệp. Tỉnh chỉ có chủ trương giao quản trị các hoạt động dịch vụ, thu phí theo quy định của pháp luật. Với mục tiêu các hoạt động dịch vụ trên Vịnh Hạ Long dần từng bước phải có tính chuyên nghiệp và có thương hiệu đạt tiêu chuẩn Quốc tế.

Tại cuộc họp ngày 22/7 vừa qua, Tập đoàn Bitexco trình bày ý tưởng ban đầu trên cơ sở chủ động nghiên cứu báo cáo đề xuất và đã khẳng định rõ quan điểm, định hướng, chủ trương trong việc xã hội hóa dịch vụ, khai thác, thu phí Vịnh Hạ Long. Do vậy, tỉnh yêu cầu Tập đoàn Bitexco hoàn chỉnh đề án theo hướng phải tách rõ chức năng quản lý Nhà nước và quản trị các hoạt động dịch vụ để báo cáo với Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét trong tháng Tám tới.

Tỉnh Quảng Ninh cảm ơn các cơ quan báo chí, nhân dân đã quan tâm để tỉnh xem xét, quyết định đảm bảo đúng Luật pháp, Công ước của UNESCO về quản lý, bảo tồn, phát huy giá trị di sản Vịnh Hạ Long và nâng cao chất lượng dịch vụ, khai thác để Vịnh Hạ Long là một điểm đến xứng tầm với danh hiệu Di sản-Kỳ quan thiên nhiên Thế giới.

Xin trân trọng cảm ơn ông!./.

Văn Đức (TTXVN/Vietnam+)