Theo Trung tâm Dự báo khí tượng Thủy văn Trung ương, từ ngày 23/1, các hồ Hòa Bình, Thác Bà, Tuyên Quang và Yên Bái sẽ đồng loạt xả nước để phục vụ đổ ải cho vụ đông xuân đồng bằng Bắc bộ năm 2010.

Lưu lượng dự kiến tại hồ Hòa Bình là 1.615m3/s, hồ Thác Bà 204m3/s, hồ Tuyên Quang 281m3/s, hồ Yên Bái 160m3/s.

Dự báo mực nước sông Hồng tại Hà Nội đến 19 giờ ngày 22/1 là 90cm và đến 7 giờ ngày 23/1 là 78cm.

Do từ ngày 23/1, các hồ thủy điện tăng cường phục vụ đổ ải vụ đông xuân 2010 nên mực nước sông Hồng tại Hà Nội sẽ lên nhanh./.

Hồng Ninh (Vietnam+)