Đại học “đói” sinh viên Giáo dục

Đại học “đói” sinh viên

Ngày hôm nay 10/9 là hạn chót nhận hồ sơ nguyện vọng 2, nhưng rất nhiều trường đại học chỉ nhận được 1/3 số hồ sơ so với chỉ tiêu.
Thêm học bổng Australia Giáo dục

Thêm học bổng Australia

Australia thông báo sẽ tăng số học bổng chính phủ Australia dành cho sinh viên Việt Nam từ 175 lên 200 suất trong thời gian tới.