“Nghề học” đất Trạng Giáo dục

“Nghề học” đất Trạng

Nơi việc học được coi là “nghề” như ở Hoằng Lộc, ngày tựu trường là thời điểm “ươm mầm” tài năng để đón thành quả cuối năm thi cử.