Lao đao vì thí sinh ảo Giáo dục

Lao đao vì thí sinh ảo

Giá đề thi, giấy thi, phòng thi đều tăng so với năm 2008 trong khi hàng nghìn thí sinh đăng ký nhưng không thi. Các trường lỗ nặng.