Nhằm giảm sức ép về ô nhiễm, cải thiện môi trường, Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Quy hoạch hệ thống thoát nước và xử lý nước thải khu vực dân cư, khu công nghiệp thuộc lưu vực sông Nhuệ-sông Đáy đến năm 2030 với tổng kinh phí gần 200.000 tỷ đồng.

[Nước sông Nhuệ, sông Đáy ô nhiễm mức báo động]

Quy hoạch dự kiến xây 24 nhà máy xử lý nước thải sinh hoạt cho các đô thị trên phạm vi lưu vực sông Nhuệ, sông Đáy thuộc toàn bộ ranh giới hành chính của tỉnh Hà Nam, Nình Bình, một phần ranh giới của tỉnh Hòa Bình, Nam Định và thành phố Hà Nội với tổng diện tích khoảng 7.665 km2.

Theo đó, 12 nhà máy xử lý nước thải sinh hoạt sẽ được xây dựng tại thành phố Hà Nội; thị trấn Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình 1 nhà máy; thành phố Phủ Lý tỉnh Hà Nam 4 nhà máy; thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình 4 nhà máy; thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định 3 nhà máy.

Ước tính nguồn vốn đầu tư xây dựng hệ thống thoát nước (bao gồm hệ thống thoát nước mưa, nước thải, trạm xử lý nước thải) trong phạm vi lưu vực sông Nhuệ-sông Đáy đến năm 2020 vào khoảng 90.429 tỷ đồng, đến năm 2030 là 108.302 tỷ đồng.

Về quy hoạch tiêu thoát nước vùng, lưu vực sông Nhuệ-sông Đáy được chia thành 9 vùng tiêu bao gồm: 1 vùng tiêu miền núi Thượng sông Bôi tiêu tự chảy hoàn toàn; 8 vùng tiêu là sông Nhuệ, sông Tích-sông Thanh Hà, Hữu Đáy, Bắc Ninh Bình, Nam Ninh Bình, Bắc Nam Hà (Kim Bảng-Duy Tiên), Trung Nam Định, Nam Nam Định do địa hình một số vùng thấp hơn mực nước sông trong mùa lũ, tiêu thoát nước mặt cho các khu vực này là kết hợp tiêu tự chảy và tiêu động lực.

Theo đó, giải pháp tiêu thoát nước cho các khu vực là tích nước bằng hệ thống hồ điều hòa, hồ cảnh quan trong lưu vực, tăng cường chế độ tiêu tự chảy, giảm thiểu chi phí đầu tư, quản lý hệ thống công trình đầu mối tiêu động lực, cải thiện môi trường sinh thái và góp phần tạo dựng mỹ quan đô thị.

[Xử lý triệt để ô nhiễm lưu vực sông Nhuệ-sông Đáy]

Đối với quy hoạch thoát nước thải, các đô thị từ loại III trở lên đang sử dụng mạng lưới thoát nước chung, tới đây sẽ xây dựng hệ thống thoát nước hỗn hợp trên cơ sở mạng lưới thoát nước chung đã có và xây dựng mới mạng lưới thu gom nước thải (cống bao, giếng tách...) để đưa nước thải về nhà máy xử lý tập trung của từng lưu vực.

Cùng với đó, Thủ tướng cũng yêu cầu Ủy ban nhân dân các tỉnh từng bước xây dựng hệ thống thoát nước riêng cho nước mưa và nước thải tại các đô thị mới, đô thị loại IV, loại V. Theo đó, nước thải được thu gom về nhà máy xử lý nước thải tập trung và được xử lý đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về môi trường trước khi xả ra nguồn tiếp nhận.

Riêng các khu công nghiệp, Thủ tướng đề nghị liên Bộ Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Ủy ban nhân dân các tỉnh xây dựng hệ thống thoát nước riêng, thu gom xử lý tập trung đạt quy chuẩn kỹ thuật trước khi xả ra hệ thống sông trong từng khu vực./.

Hùng Võ (Vietnam+)