HTML clipb Năm 2010, Bộ Nội vụ sẽ xây dựng và đưa vào thí điểm áp dụng bộ chỉ số đánh giá cải cách hành chính, một công cụ được coi là quan trọng định lượng mức độ, kết quả cải cách hành chính của các bộ, ngành và địa phương.

Tại diễn đàn đối tác cải cách hành chính ngày 27/11 ở Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Dĩnh cũng cho biết cùng với việc đẩy mạnh thực hiện nghiêm túc Luật cán bộ, công chức có hiệu lực từ đầu năm 2010, Bộ sẽ tổ chức tổng kết đánh giá việc thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2001-2010, trên cơ sở đó nghiên cứu xây dựng chương trình giai đoạn 2011-2020, để trình Chính phủ xem xét vào quý 4/2010.

Đánh giá cao sự hợp tác chặt chẽ, tích cực trong lĩnh vực cải cách hành chính của cộng đồng tài trợ quốc tế thời gian qua, Thứ trưởng Nguyễn Tiến Dĩnh cũng bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của các đối tác quốc tế, đặc biệt là về kinh nghiệm và kỹ thuật trong việc đánh giá và xây dựng chương trình trong thời gian tới.

Theo Bộ Nội vụ, công tác cải cách hành chính của Việt Nam thời gian qua đạt nhiều kết quả tích cực. Về công tác cải cách thể chế, nhiều luật được ban hành, sửa đổi như Luật Ban hành Văn bản quy phạm pháp luật, Luật công chứng, Luật Tương trợ tư pháp, Luật cán bộ, công chức, Luật trách nhiệm bồi thường Nhà nước... thể hiện sự tăng cường thể chế về quan hệ giữa cơ quan hành chính nhà nước với người dân và doanh nghiệp, đẩy mạnh phân cấp.

Về cải cách thủ tục hành chính, cả nước đã thực hiện xong giai đoạn 1 của đề án đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước với hơn 5.000 thủ tục quy định trong 7.000 văn bản từ Trung ương tới cơ sở và đang phấn đấu giảm 30% các quy định này trong năm 2010. Tháng 10 vừa qua, Chính phủ cũng đã công bố cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính.

Việc công khai, minh bạch thủ tục hành chính thông qua mô hình một cửa tại các cơ quan hành chính đã được nhiều cơ quan thực hiện tốt, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp trong việc giải quyết các thủ tục hành chính đồng thời tạo điều kiện cho người dân giám sát các cơ quan hành chính nhà nước, giảm thiểu các tiêu cực, nhũng nhiễu. Mô hình một cửa hiện đại đã được thực hiện hiệu quả tại các địa phương như Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Hải Phòng, Thái Nguyên, Bà Rịa-Vũng Tàu, Quảng Ninh, Quảng Bình, Nghệ An.

Đề án thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, quận, phường tại 10 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã giúp tinh gọn bộ máy chính quyền địa phương, khắc phục sự trùng lắp về chức năng, nhiệm vụ của các cấp chính quyền đồng thời góp phần nâng cao năng lực của bộ máy nhà nước.

Bà Setsuko Yamazaki, Giám đốc quốc gia chương trình phát triển Liên hợp quốc tại Việt Nam đánh giá cao những nỗ lực của Việt Nam trong công tác cải cách hành chính đồng thời khẳng định Liên hợp quốc sẵn sàng cung cấp những kinh nghiệm so sánh, phân tích sâu và bài học kinh nghiệm thực tiễn tốt nhất của thế giới nhằm giúp Việt Nam xác định đúng phương hướng và ưu tiên chính cho cải cách hành chính trong thập kỷ tới./.

Hồng Hạnh (Vietnam+)