Xay dung Bo tieu chi danh gia hieu qua cua doanh nghiep nha nuoc hinh anh 1Hoạt động tại một doanh nghiệp dệt may. (Ảnh minh họa: Đức Duy/Vietnam+)

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan liên quan về Đề án "Bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh đối với doanh nghiệp nhà nước," theo Công văn số 1354/VPCP-ĐMDN ngày 3/3, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái có ý kiến tiếp tục thực hiện các tiêu chí đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước theo các quy định hiện hành.

Bộ Tài chính nghiên cứu các kết quả và kinh nghiệm quốc tế để rà soát, bổ sung quy định về tiêu chí đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ trong quá trình sửa đổi, bổ sung Luật số 69/2014/QH13 và các quy định có liên quan.

[Thủ tướng: Cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước có trọng tâm, trọng điểm]

Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương xây dựng Bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh đối với doanh nghiệp nhà nước theo từng loại hình, lĩnh vực, địa bàn hoạt động đặc thù của doanh nghiệp theo đúng Nghị quyết số 60/2018/QH14 ngày 15/6/2018 của Quốc hội và Nghị quyết số 73/NQ-CP ngày 23/9/2019 của Chính phủ.

Trường hợp có khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện thì kịp thời đề xuất, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định./.

(TTXVN/Vietnam+)