Ngày 25/3, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Học viện cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh và Trường Chính trị-Hành chính Vientiane (Lào) đã phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế về "Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức chất lượng cao trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0."

Đây là dịp để các nhà khoa học tập trung làm rõ những tác động của toàn cầu hóa và cách mạng công nghiệp lần thứ tư tới hoạt động của cán bộ, công chức; đồng thời đánh giá thực trạng đội ngũ cán bộ, công chức so với yêu cầu đặt ra hiện nay cũng như đề xuất những giải pháp về quy hoạch, đào tạo, chiến lược thu hút, bố trí sử dụng cán bộ, công chức, chất lượng cao của Thành phố Hồ Chí Minh và thủ đô Vientiane.

Theo phó giáo sư-tiến sỹ Trần Hoàng Ngân, Hiệu trưởng Học viện cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh, để xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong bối cảnh toàn cầu hóa, hội nhập kinh tế và cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, cần phải đổi mới công tác cán bộ, tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng, điều động, luân chuyển, kiểm tra, đánh giá...

Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư phát triển nhanh, tạo ra những thay đổi lớn trong phát triển kinh tế, xã hội đặt ra nhiều vấn đề và thách thức lớn.

Cũng theo phó giáo sư-tiến sỹ Trần Hoàng Ngân, đội ngũ cán bộ công chức trong xu thế mới phải luôn trau dồi, học tập, rèn luyện để nâng cao kỹ năng, chuyên môn nghiệp vụ; cán bộ công chức chất lượng phải thể hiện tính năng động, sáng tạo, vững vàng về ý thức chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống đúng mực...

Về vấn đề này, thạc sỹ Viêng Phon Kẹo Khun Sỉ, Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị-Hành chính Vientiane cho rằng để tiếp nhận và ứng phó với những tác động của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, điều quan trọng đối với công tác bồi dưỡng, đào tạo cán bộ là “kiến thức-khả năng sáng tạo và bản chất đạo đức cách mạng."

Xây dựng được những cán bộ là “người tốt-người tài” mới có thể giải quyết được những thách thức mà đất nước Lào đang gặp phải.

Xay dung can bo, cong chuc chat luong cao trong thoi cong nghiep 4.0 hinh anh 1Quang cảnh hội thảo. (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN)

Việc xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức chất lượng cao, có bản chất chính trị vững vàng, có đạo đức cách mạng cũng chính là xây dựng lực lượng để tổ chức thực hiện đường lối và kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội của Đảng, Nhà nước Lào và của Thủ đô Vientiane, qua đó, góp phần làm cho nền kinh tế, xã hội ngày càng phát triển, đời sống người dân ngày càng được nâng cao.

Theo phó giáo sư-tiến sỹ Lê Văn Lý, Phó giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 sẽ tác động và làm thay đổi nhiều đến đời sống, văn hóa, kinh tế, chính trị, xã hội. Tuy nhiên, con người với nguồn lực trí tuệ vô cùng lớn sẽ giữ vai trò then chốt trong xây dựng và hình thành trí tuệ nhân tạo.

[Quy định về chế độ kiểm tra, giám sát công tác cán bộ]

Chính vì thế, việc xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức chất lượng cao cần hướng đến việc khơi dậy sự thăng hoa, phát triển trí tuệ của cán bộ, công chức để được sử dụng một cách hiệu quả nhất và cũng để làm nên tất cả.

Ở góc độ khác, phó giáo sư-tiến sỹ Lê Văn Lý cho rằng cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đã gián tiếp đào tạo người cán bộ công chức chất lượng cao, có tính nghiêm minh. Cán bộ công chức trong giai đoạn hiện nay không chỉ thuộc, nhớ về chủ nghĩa Marx-Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối của Đảng và Nhà nước mà còn phải biết tư duy, sáng tạo, phải có năng lực, vừa hồng, vừa chuyên để đáp ứng yêu cầu cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Cũng tại hội thảo, các nhà khoa học, giảng viên Học viện cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh và Trường Chính trị-Hành chính Vientiane phản ánh nhiều góc nhìn khác nhau về những tác động toàn cầu hóa của cách mạng khoa học công nghệ đối với hoạt động của đội ngũ cán bộ, công chức; luận chứng những yêu cầu đặt ra để phát triển đội ngũ đáp ứng yêu cầu mới của xã hội./.

Thanh Vũ (TTXVN/Vietnam+)