Xay dung chuyen de doi moi to chuc, nang cao chat luong cua Quoc hoi hinh anh 1Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại phiên họp. (Nguồn: dangcongsan.vn)

Phiên họp thứ nhất của Tiểu ban số 2 Xây dựng chuyên đề “Đổi mới tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động của Quốc hội đáp ứng yêu cầu xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam” đã diễn ra chiều 1/9, tại Nhà Quốc hội.

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Trưởng Tiểu ban số 2 chủ trì phiên họp.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, theo Kế hoạch số 02-KH/BCĐ của Ban Chỉ đạo Trung ương về triển khai xây dựng Đề án “Chiến lược xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045,” Đảng đoàn Quốc hội được giao thực hiện 4 chuyên đề.

Trên cơ sở đó, Đảng đoàn Quốc hội đã ban hành các nghị quyết về việc thành lập Ban Chỉ đạo và 3 Tiểu ban để thực hiện. Tiểu ban số 2 được giao thực hiện Chuyên đề số 11.

Chuyên đề số 11 được xây dựng nhằm đề xuất các giải pháp đổi mới tổ chức, nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội và bộ máy tham mưu, giúp việc của Quốc hội; làm cơ sở để Ban Chỉ đạo Trung ương nghiên cứu đưa vào Đề án Chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045.

[Nâng cao hiệu quả hoạt động các cơ quan của Quốc hội]

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội nhấn mạnh, do yêu cầu chung về tiến độ thời gian, Tiểu ban số 2 cần xác định nội dung công việc triển khai, thời điểm hoàn thành của từng tuần, từng tháng và bảo đảm đúng thời gian theo kế hoạch chung là sẽ trình Đảng đoàn vào khoảng trung tuần tháng 12/2021.

Trưởng ban Công tác đại biểu Nguyễn Thị Thanh, Phó Trưởng Tiểu ban Thường trực khẳng định, chuyên đề “Đổi mới tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động của Quốc hội đáp ứng yêu cầu xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam” là chuyên đề rất quan trọng, có ý nghĩa lớn đối với định hướng đổi mới, phát triển của Quốc hội trong thời gian trước mắt và định hướng tới năm 2045.

Nhận thức được tầm quan trọng của công việc được giao, Ban Công tác đại biểu đã chủ động bám sát các văn bản chỉ đạo của Bộ Chính trị, Đảng đoàn Quốc hội để bắt tay ngay vào nghiên cứu, xây dựng dự thảo Đề cương chuyên đề và các tài liệu liên quan.

Trong quá trình xây dựng các dự thảo, Ban Công tác đại biểu đã xin ý kiến những người có nhiều kinh nghiệm trong hoạt động của Quốc hội, các vị nguyên là Trưởng ban Công tác đại biểu các nhiệm kỳ, các nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, các đồng chí có nhiều kinh nghiệm nghiên cứu về tổ chức và hoạt động của Quốc hội.

Tại phiên họp, các thành viên Tiểu ban nghe công bố quyết định của Ban Chỉ đạo Đảng đoàn Quốc hội về việc thành lập Tiểu ban số 2; thảo luận về dự thảo Đề cương Chuyên đề số 11; Quy chế làm việc của Tiểu ban; phân công nhiệm vụ với Trưởng Tiểu ban, các Phó trưởng Tiểu ban; phân công thành viên Tiểu ban, tổ biên tập về xây dựng các Tiểu chuyên đề; Kế hoạch xây dựng Chuyên đề số 11; quyết định thành lập tổ biên tập Chuyên đề số 11.

Một số ý kiến đề nghị, cần xác định trọng tâm và khâu đột phá trong đổi mới lần này là gì.

Các đại biểu cũng nhấn mạnh, đổi mới tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động của Quốc hội nhưng phải bám sát chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách pháp luật của Nhà nước và đặc biệt là giải quyết được những vấn đề từ thực tiễn./.

Phan Phương (TTXVN/Vietnam+)