Ngày 7/5, tại thành phố Đà Nẵng, diễn ra hội thảo “Xây dựng Đà Nẵng trở thành thành phố thông minh hơn” do Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng và Công ty IBM Việt Nam tổ chức.

Hội thảo nhằm tư vấn, xây dựng và phát triển kiến trúc và cơ sở hạ tầng Công nghệ Thông tin hiện đại cho thành phố Đà Nẵng trở thành phố thông minh hơn dựa trên nền tảng phát triển công nghệ, liên kết số hóa các hoạt động về y tế, giao thông, giáo dục… để nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân.

Ông Phạm Kim Sơn, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông cho biết: Lộ trình và các lĩnh vực hợp tác xây dựng thành phố thông minh của thành phố Đà Nẵng và IBM sẽ hợp tác trên 3 lĩnh vực là Giao thông; Quản lý cấp thoát nước và quản lý chất lượng nước thải tại các khu công nghiệp, nhà máy; và quản lý An toàn thực phẩm.

Theo đó, đoàn chuyên gia tình nguyện cao cấp của IBM gồm những chuyên gia tư vấn xuất sắc nhất có kiến thức và kinh nghiệm chuyên sâu trong nhiều lĩnh vực như công nghệ, tư vấn, nghiên cứu, marketing và tài chính sẽ đề xuất những chiến lược đồng thời phân tích các dịch vụ và hệ thống của Đà Nẵng và so sánh với các thành phố đang phát triển khác.

Các chuyên gia sẽ xác định những cách thức và cơ hội tốt nhất để áp dụng những công nghệ thông minh giúp xây dựng và hoàn thiện các hệ thống dịch vụ công, các tiện ích công cộng cho thành phố.

Vừa qua, Đà Nẵng là thành phố duy nhất của Việt Nam và là một trong 33 thành phố trên toàn thế giới được nhận tài trợ từ chương trình “Thành phố thông minh hơn” của IBM trong năm 2012./.