Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trương Tấn Sang lưu ý để đáp ứng tốt nhiệm vụ trong tình hình mới, ngành kiểm sát cần xây dựng hệ thống cơ quan tư pháp trong sạch, vững mạnh, dân chủ, nghiêm minh, bảo vệ công lý, quyền con người. Quán triệt, thực hiện tốt sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra, xử lí các vụ án và công tác bảo vệ Đảng.

Ngày 11/1, tại thành phố Huế (Thừa Thiên-Huế), phát biểu tại hội nghị “Tổng kết công tác Kiểm sát và công tác Thi đua-Khen thưởng năm 2009, triển khai công tác năm 2010”, ông Trương Tấn Sang yêu cầu ngành kiểm sát cần chú trọng nâng cao công tác thực hành công tố, trọng tâm là nâng cao chất lượng tranh tụng của kiểm sát viên tại phiên tòa.

Ngành kiểm sát cần tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, rèn luyện phẩm chất, đạo đức, ý thức tổ chức kỷ luật của đội ngũ cán bộ, công chức trong ngành, thực hiện tốt Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Tăng cường mở rộng hợp tác quốc tế, nâng cao chuyên môn, vị thế của ngành, trên cơ sở đường lối ngoại giao của Đảng, Nhà nước.

Năm 2010, ngành tập trung hoàn thành đúng tiến độ các nhiệm vụ trọng tâm về cải cách tư pháp, xây dựng ngành kiểm sát nhân dân trong sạch, vững mạnh; nâng cao hiệu quả chất lượng công tác kiểm sát khi giải quyết các vụ việc dân sự, kinh doanh, thương mại, lao động, hành chính.

Năm 2009, công tác kiểm sát đã đạt được nhiều thành tựu góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Các cơ quan điều tra đã khởi tố hơn 66.000 vụ án; trong đó có nhiều vụ án về xâm phạm an ninh quốc gia, kinh tế và chức vụ, tham nhũng và hối lộ, ma túy...với những thủ đoạn tinh vi, gây thiệt hại lớn về tài sản nhà nước đã được xử lý nghiêm.

Về thực hiện quyền công tố và kiểm sát đã điều tra gần 63.000 vụ án và giải quyết được trên 96% số vụ và gần 95% số bị can. Công tác xây dựng ngành đạt được nhiều kết quả quan trọng./.


Nguyên Lý (Vietnam+)