Hội thảo "Xây dựng hệ thống thông tin cải cách hành chính" do Bộ Nội vụ và Chương trình phát triển Liên hợp quốc (UNDP) phối hợp tổ chức, diễn ra ngày 1/12, tại Hải Phòng.

Đây là một trong 4 hợp phần nằm trong khuôn khổ dự án “Tăng cường năng lực các cơ quan Chính phủ Việt Nam nhằm đẩy mạnh và nâng cao hiệu lực, hiệu quả cải cách hành chính” do UNDP tài trợ.

Tại hội thảo, các đại biểu đã cùng tham luận, nghiên cứu, trao đổi về phương hướng hành động cải thiện hệ thống thông tin truyền thông; xây dựng cơ sở dữ liệu, tạo lập thông tin điện tử về cải cách hành chính; những vấn đề đặt ra đối với hệ thống thông tin cải cách hành chính ở Việt Nam hiện nay.

Đánh giá về công tác thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính, nhiều đại biểu nhìn nhận cơ chế cung cấp thông tin hiện nay mới chủ yếu cung cấp các văn bản mang tín chung chung, thiếu những thông tin thực tiễn.

Hệ thống thông tin cải cách hành chính dường như không phát triển tương xứng với yêu cầu nhiệm vụ, phần lớn chỉ tập trung cung cấp các thông tin “một chiều” từ phía cơ quan quản lý nhà nước, thiếu sự phân tích, không đáp ứng được sự kỳ vọng, mong đợi của xã hội.

Những thông tin về kết quả cải cách hành chính đang có chiều hướng rơi vào khuôn mẫu chung ở các ngành, các địa phương, khó tìm được nét riêng, đặc thù. Tính kết nối của hệ thống thông tin chưa được đảm bảo, chưa tạo được sợi dây liên kết chặt chẽ, tạo điều kiện cho việc cập nhật thông tin thường xuyên, hiệu quả.

Từ thực tế trên, nhiều đại biểu cho rằng, hệ thống thông tin cải cách hành chính cần tập hợp thông tin đa dạng về chủ trương, đường lối, chính sách pháp luật về cải cách hành chính, các mô hình, kết quả trong cải cách hành chính. Các thông tin cải cách hành chính không chỉ cung cấp giản đơn mang tính chất báo cáo, thông báo mà quan trọng hơn là cung cấp một bức tranh toàn diện về cải cách hành chính, có trọng tâm, trọng điểm.

Hệ thống thông tin phải được xây dựng theo hướng đa chiều, hướng tới đa đối tượng, bao hàm cả những thông tin về thuận lợi, khó khăn, những phản hồi từ thực tiễn đời sống quản lý, từ cộng đồng dân cư liên quan đến cải cách hành chính.

Công tác thông tin, truyền thông cải cách hành chính phải thường xuyên được đổi mới để chuyển tải nội dung kịp thời, tăng cường kênh thông tin tiếp nhận phản hồi và trả lời, phản ánh kịp thời chính xác. Bên cạnh đó, cần xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu toàn quốc về cải cách hành chính, tập huấn về công tác thông tin cải cách hành chính.

Xây dựng bộ cơ sở dữ liệu về cải cách hành chính như thế nào, nội dung cụ thể là gì; cần đánh giá toàn diện hoạt động của các ấn phẩm, các kênh thông tin về cải cách hành chính, xây dựng bộ câu hỏi để có bức tranh tổng quát, khá chính xác về công tác thông tin cải cách hành chính trong thời gian qua, trên cơ sở đó xác định nhiệm vụ trong thời gian tới… cũng là những vấn đề nhiều đại biểu quan tâm thảo luận./.

(TTXVN/Vietnam+)