Hội thảo chính sách bảo hiểm hưu trí và các khuyến nghị sửa đổi Luật Bảo hiểm xã hội được tổ chức ngày 6/9, tại Hà Nội.

Hội thảo do Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội, Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội phối hợp với Chương trình phát triển Liên hợp quốc (UNDP) và Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) tổ chức.

Tham gia hội thảo, các đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng Nhân dân, chuyên gia trong nước và nước ngoài, đại diện các cơ quan báo chí, truyền thông đã cùng nhau chia sẻ một cách toàn diện, đa chiều từ những góc nhìn khác nhau về các phương án cải cách bảo hiểm hưu trí khi xây dựng Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi).

Dự án Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) đã được đưa vào chương trình xây dựng pháp luật của Quốc hội khóa XIII, dự kiến sẽ trình Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 7 (tháng 5-6/2014) và thông qua vào Kỳ họp thứ 8 (cuối năm 2014).

Các đại biểu dự hội thảo đều cho rằng với phạm vi tác động xã hội rộng lớn tới mọi người lao động, cả trực tiếp và gián tiếp, cả trước mắt và lâu dài, dự án Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) là một dự án luật đầy thách thức mà việc điều chỉnh về chính sách, pháp luật đòi hỏi phải đặt trên nền tảng tầm nhìn và chiến lược rõ ràng.

Kinh nghiệm quốc tế cho thấy cải cách bảo hiểm xã hội đã khó nhưng cải cách hệ thống hưu trí còn khó hơn nhiều, do hệ thống hưu trí phụ thuộc nhiều vào nhân tố đầu vào. Tất cả các quốc gia đều quan tâm đến việc hoạch định chính sách mở rộng diện bao phủ bảo hiểm xã hội, tuy nhiên, với những thách thức khác nhau tùy thuộc vào điều kiện kinh tế-xã hội, trình độ phát triển và các yếu tố lịch sử mà giải pháp được ưu tiên lựa chọn ở mỗi quốc gia là khác nhau.

Với bối cảnh già hóa dân số, với dự báo sẽ trở thành nước có tốc độ già hóa cao nhất khu vực châu Á trong giai đoạn 2020-2050, cùng với yếu tố lịch sử và đặc điểm riêng có của hệ thống hưu trí ở Việt Nam, việc cải cách chế độ bảo hiểm hưu trí của Việt Nam cần có lộ trình phù hợp, hướng tới mục tiêu bảo đảm cân bằng quỹ trong dài hạn trên cơ sở đồng thuận xã hội.

Tại hội thảo, các địa biểu đã tập trung thảo luận về các vấn đề: mối quan hệ giữa bảo hiểm xã hội và ngân sách; thực trạng quản lý, sử dụng quỹ bảo hiểm hưu trí, những phương án cải cách chế độ bảo hiểm hưu trí; biến đổi cơ cấu tuổi dân số và vấn đề cân bằng quỹ hưu trí ở Việt Nam; dự báo tài chính quỹ hưu trí và tử tuất của Việt Nam; khuyến nghị các chính sách về cân đối quỹ trong tương lai.../.