Bộ đội biên phòng Đồn cửa khẩu Vạn Gia tuần tra trên biển. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)

Ngày 24/12, Lực lượng vũ trang tỉnh Quảng Ninh tổ chức lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, cùng với danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho ​liệt sỹ Vũ Văn Hiếu, nguyên Bí thư Đặc khu ủy đầu tiên của Khu mỏ Quảng Ninh.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan ghi nhận những công lao to lớn mà Lực lượng vũ trang tỉnh Quảng Ninh nói chung và ​liệt sỹ Vũ Văn Hiếu nói riêng đã đóng góp cho sự nghiệp cách mạng Việt Nam.

Liệt sỹ Vũ Văn Hiếu và tấm gương của nhiều thế hệ đồng bào, đồng chí của tỉnh Quảng Ninh đã h​y sinh trong sự nghiệp cách mạng vẻ vang đã góp phần quan trọng xây đắp lên truyền thống đấu tranh kiên cường, bất khuất, mưu trí, sáng tạo của quân và dân​ Việt Nam.

Để xây dựng Quảng Ninh giàu mạnh, hiện đại, văn minh và xây dựng Lực lượng vũ trang nhân dân của tỉnh ngày càng lớn mạnh, hoàn thành mọi nhiệm vụ, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền, Lực lượng vũ trang nhân dân và nhân dân tỉnh Quảng Ninh phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang, thấm nhuần sâu sắc quan điểm đường lối của Đảng, Nhà nước trên mọi lĩnh vực, vận dụng sáng tạo vào thực tiễn của địa phương trong từng lĩnh vực.

Cán bộ, chiến sỹ Lực lượng vũ trang nhân dân tỉnh Quảng Ninh cần phát huy truyền thống đơn vị hai lần được phong tặng danh hiệu Anh hùng thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết Hội nghị Trung ương VIII (khóa 11) về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; tiếp tục học tập, rèn luyện xây dựng Lực lượng vũ trang trong tỉnh vững mạnh toàn diện, khu vực phòng thủ trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh vững chắc hơn nữa; quán triệt sâu sắc đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước, xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị Việt-Trung; tích cực giúp đỡ nhân dân phát triển kinh tế, nâng cao trình độ văn hóa, phòng chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn trên địa bàn…

Tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Đức Long nhấn mạnh trong các cuộc kháng chiến, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc cũng như trong sự nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc, quân và dân Quảng Ninh luôn đoàn kết, khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, lập được lên những chiến công to lớn góp phần cùng cả nước giành thắng lợi vẻ vang, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới, biển, dảo vùng Đông Bắc của Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Với những chiến công và thành tích đặc biệt xuất sắc, Lực lượng vũ trang tỉnh Quảng Ninh đã được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu “Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân” lần thứ nhất vào tháng 12/1979, Huân chương Hồ Chí Minh vào tháng 12/2984; nhiều tập thể, cá nhân của tỉnh cũng đã được phong tặng danh hiệu “Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân”, được tặng thưởng nhiều huân, huy chương các loại./.