Xay dung quy chuan cho cac phuong tien cho hang tu vung dich hinh anh 1Nông sản bà con nông dân Hải Dương được đóng thành túi để tiêu thụ. (Ảnh: Thái Hùng/TTXVN)

Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chỉnh phủ Trịnh Đình Dũng về tháo gỡ khó khăn cho lưu thông hàng hóa và thúc đẩy tiêu thụ nông sản do ảnh hưởng của dịch COVID-19, Bộ Giao thông Vận tải giao các cơ quan chức năng của Bộ phối hợp với các bộ, ngành liên quan hướng dẫn thống nhất và quy định rõ các biện pháp an toàn phòng dịch COVID-19 với các phương tiện chở hàng hóa lưu thông qua địa bàn có dịch, đảm bảo mục tiêu vừa phòng, chống dịch bệnh vừa phát triển kinh tế-xã hội.

Theo đó, Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu các đơn vị liên quan của Bộ và Sở Giao thông Vận tải các địa phương chủ động thực hiện các nhiệm vụ theo chức năng, nhiệm vụ được giao; khẩn trương hướng dẫn, hỗ trợ, có các giải pháp khả thi, kịp thời để tạo thuận lợi cho việc lưu thông hàng hóa, tiêu thụ nông sản tại các địa phương có dịch COVID-19; không để xảy ra ách tắc trong lưu thông hàng hóa, nguyên liệu ảnh hưởng tới sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và người dân, đảm bảo công tác phòng, chống dịch.

Các cơ quan, đơn vị phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị của các bộ ngành, địa phương tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc theo thẩm quyền, kịp thời báo cáo đề xuất những nội dung vượt thẩm quyền.

Bộ Giao thông Vận tải giao Cục Y tế giao thông vận tải làm đầu mối phối hợp với các bộ, ngành liên quan hướng dẫn thống nhất và quy định rõ các biện pháp an toàn phòng dịch cho người, phương tiện và hàng hóa lưu thông giữa địa phương có và không có dịch COVID-19. Qua đó, đảm bảo mục tiêu kép vừa phòng, chống dịch bệnh vừa phát triển kinh tế-xã hội.

[Áp dụng các biện pháp phòng chống COVID-19 phù hợp với từng địa phương]

Những ngày qua, tỉnh Hải Dương liên tục gửi văn bản đề nghị Bộ Giao thông Vận tải, Tổng cục Đường bộ Việt Nam có giải pháp và đề nghị các địa phương lân cận; trong đó có thành phố Hải Phòng tạo điều kiện cho phương tiện chở hàng của tỉnh này được lưu thông thuận lợi qua địa bàn lân cận.

Đại diện tỉnh Hải Dương cho biết, sau khi tỉnh bùng phát dịch COVID-19 đã có tình trạng phương tiện chở hàng gặp khó khăn khi lưu thông qua các địa phương lân cận, đặc biệt là hàng hóa xuất/nhập khẩu, ảnh hưởng tới hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và người dân trên địa bàn; trong đó có tiêu thụ nông sản.

Trước đó, ngày 24/2 vừa qua, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng đã ký ban hành Văn bản số 1193/VPCP-KTTH về việc tháo gỡ khó khăn cho lưu thông hàng hóa và thúc đẩy tiêu thụ nông sản do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Theo đó, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19, Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28/1/2021 về một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19, Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 19/2/2021 về việc đôn đốc thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 và Thông báo số 28/TB-VPCP ngày 17/2/2021 về Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng chỉ đạo các Bộ: Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông Vận tải và các bộ, cơ quan, địa phương liên quan trên cơ sở báo cáo và kiến nghị của Bộ Công Thương, chủ động triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo chức năng, nhiệm vụ được giao; khẩn trương hướng dẫn, hỗ trợ, có các giải pháp khả thi, kịp thời để tạo thuận lợi cho việc lưu thông, xuất nhập khẩu, tiêu thụ hàng hóa, nhất là đối với nguyên vật liệu phục vụ sản xuất và nông sản tại các địa phương có dịch COVID-19, không để tình trạng ách tắc trong khâu giao nhận, vận tải làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và người dân; đồng thời, bảo đảm yêu cầu công tác phòng, chống dịch bệnh theo quy định.../.

Quang Toàn (TTXVN/Vietnam+)