Tổng công ty Tài chính Cổ phần Dầu khí Việt Nam (PVFC) vừa khởi công xây dựng Trung tâm Tài chính Dầu khí Đà Nẵng, có tổng vốn đầu tư hơn 245 tỷ đồng từ nguồn vốn tự có của doanh nghiệp tại thành  phố Đà Nẵng.

Đây sẽ là trung tâm điều hành công tác tài chính ngân hàng, tổ chức các hoạt động đầu tư, dịch vụ tài chính ngân hàng của PVFC tại khu vực miền Trung.

Trung tâm, được xây dựng trên diện tích gần 1.260m2 , sẽ có 15 tầng, cùng 2 tầng hầm. Công trình dự kiến sẽ đi vào hoạt động từ năm 2010./.

(TTXVN)