Ngày 25/8, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã đến dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị Tổng kết năm học 2008-2009 và Triển khai nhiệm vụ năm học 2009-2010 khối các trường đại học và cao đẳng tại Hà Nội.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh, ngành giáo dục cần khắc phục những tồn tại yếu kém cả về số lượng và chất lượng, phấn đấu xây dựng các trường đại học, cao đẳng trong nước sánh vai với các trường đại học quốc tế, đáp ứng kịp thời nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa-hiện đại hóa và hội nhập.

Ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của ngành giáo dục nói chung và đội ngũ giảng viên đại học, cao đẳng nói riêng đã đóng góp tích cực vào thành tựu của đất nước, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng mong muốn ngành tiếp tục phát huy những thành tích đạt được, khắc phục cho được những hạn chế nhằm nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Không được tự mãn với kết quả đã đạt được, phải đổi mới để làm tốt hơn. Có như vậy mới hội nhập thành công, đứng vững và phát triển.

Trên tinh thần này, Thủ tướng đề nghị ngành giáo dục cần nghiêm túc nhìn nhận những hạn chế, nhất là chất lượng đào tạo nguồn nhân lực còn thấp, từ đó xây dựng chương trình và triển khai quyết liệt để đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước. Trước hết, ngành giáo dục cần phân tích và làm rõ những nguyên nhân yếu kém trong quản lý nhà nước, trong cơ chế chính sách đối với ngành chưa huy động hết các nguồn lực đầu tư vào lĩnh vực này.

Đối với các trường mới thành lập, nâng cấp từ trung cấp chuyên nghiệp lên cao đẳng hoặc cao đẳng lên đại học thì đội ngũ giảng viên thiếu cả về số và chất lượng, cơ sở vật chất thiếu thốn nhiều... chưa đáp ứng được yêu cầu đào tạo. Do vậy, ngành giáo dục cần sớm triển khai việc đổi mới cơ chế tài chính, khuyến khích các hoạt động xã hội hóa. Ngay trong năm 2009-2010, ngành giáo dục cần tập trung nâng cao chất lượng quản lý, đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục, tranh thủ mạnh mẽ mọi nguồn lực của toàn xã hội để thúc đẩy sự phát triển cho toàn ngành, Thủ tướng yêu cầu.

Để đạt được mục tiêu nâng cao chất lượng đào tạo, Thủ tướng chỉ đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo tập trung xây dựng quy chế, hoàn thiện khung pháp lý với điều kiện tổ chức phân cấp, làm rõ công tác quản lý giáo dục đại học trên toàn quốc theo hướng Bộ ban hành quy chế, các Sở kiểm tra, giám sát yêu cầu các trường phải thực hiện theo đúng quy chế. Trao quyền tự chủ cho nhà trường nhưng ngược lại cần quy định rõ trách nhiệm xã hội của các trường đại học...

Thủ tướng gợi ý, Bộ Giáo dục và Đào tạo cần sơ kết, đánh giá nâng cấp 1 số trường đại học truyền thống như Đại học quốc gia, Bách khoa, Y Hà Nội... xây dựng đề án đào tạo đạt chuẩn quốc tế. Ngay sau Hội nghị này, Bộ Giáo dục và Đào tạo cần rà soát lại khung pháp lý trong công tác quản lý các trường đại học, tiến tới các trường tự chủ về tài chính qua đó nâng cao tầm vóc của các trường đại học và cao đẳng toàn quốc.

Thủ tướng cũng lưu ý, ngành giáo dục song song với đào tạo kiến thức phải gắn liền với rèn luyện nhân cách đạo đức, lòng yêu nước, không để kẻ xấu lôi kéo kích động... hoàn thành mục tiêu đến năm 2020 đất nước ta có nền giáo dục tiên tiến, đáp ứng được yêu cầu công nghiệp hóa-hiện đại hóa đất nước./.

 
(TTXVN/Vietnam+)