Một góc nhà máy gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh. (Ảnh: Quang Quyết/TTXVN)

Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa có văn bản yêu cầu Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh làm rõ lý do, cơ sở thay đổi vốn dự án Formosa tăng từ 11,03 tỷ USD lên 11,6 tỷ USD; đồng thời, với việc xây dựng mới xưởng than hoá học của Formosa trị giá 18,5 triệu USD, yêu cầu phải có đánh giá về công nghệ và môi trường.

Tại văn bản gửi Ban Quản lý khu kinh tế Hà Tĩnh về việc cho ý kiến điều chỉnh Giấy Chứng nhận đăng ký đầu tư của Dự án Formosa, Vụ Quản lý các khu kinh tế, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có những yêu cầu cụ thể như về thủ tục và hồ sơ điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, tỉnh Hà Tĩnh và các đơn vị liên quan cần tuân thủ theo đúng quy định và trình tự của pháp luật.

Vụ Quản lý các khu kinh tế yêu cầu Hà Tĩnh xem xét cụ thể các nội dung điều chỉnh dự án như phần tăng vốn để xây dựng mới xưởng than hóa học với số vốn hơn 18,5 triệu USD.

[Phạt trên 1 tỷ đồng vụ chôn lấp chất thải nguy hại từ Formosa Hà Tĩnh]

Về tổng vốn dự án được đề xuất điều chỉnh từ 11,03 tỷ USD lên 11,62 tỷ USD, tăng 590,6 triệu USD trong văn bản số 904/KKT-QLDN ngày 8/11/2017 của Ban Quản lý khu kinh tế Hà Tĩnh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết: "Nếu tính theo đồng Việt Nam, tổng vốn đầu tư của dự án giảm từ 248.250 tỷ đồng xuống còn 245.790 tỷ đồng. Trong khi đó, vốn góp thực hiện dự án tính theo cả VND và USD đều tăng thêm." 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị tỉnh Hà Tĩnh và Formosa giải trình rõ lý do, cơ sở của sự thay đổi vốn đầu tư theo VND và USD và xin ý kiến cơ quan tài chính, tiền tệ về việc này.

Formosa trước đó cũng đề nghị định chỉnh dự án đầu tư; trong đó nếu tính vốn đầu tư theo USD thì tăng vốn đầu tư có hai lý do. Một là điều chỉnh vốn đầu tư một số hạng mục, công trình, máy móc thiết bị theo thực tế. Hai là, Formosa tính chuyện xây dựng mới xưởng than hóa học.

Theo giải trình việc điều chỉnh tăng thêm vốn là nhằm vào mục đích điều chỉnh quyết toán các hạng mục công trình, điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án; thay đổi người đại diện pháp luật; tăng vốn góp từ 4,5 tỷ USD lên 5 tỷ USD.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho rằng, việc đề nghị điều chỉnh tăng vốn của Formosa liên quan đến tăng chi phí đầu tư của các hạng mục công trình đã xây dựng và xây dựng thêm mới xưởng than hoá học.

Vì vậy, để có căn cứ xem xét điều chỉnh Giấy Chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự án, tỉnh Hà Tĩnh cần có ý kiến góp ý của các Bộ Tài chính, Công Thương, Xây dựng, Khoa học và Công nghệ, Tài nguyên và Môi trường.

Đối với xây dựng mới xưởng than hóa học, Bộ Kế hoạch và Đầu tư yêu cầu Ban Quản lý khu kinh tế Hà Tĩnh tham khảo ý kiến của Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Công Thương để xác định rõ đây là một số hạng mục trong dây chuyền công nghệ sản xuất thép hay mục tiêu mới bổ sung của dự án, đánh giá cụ thể về công nghệ và vấn đề môi trường của xưởng này./.