Xem các chàng trai Dao Đỏ can đảm nhảy vào đống than đỏ rực

Lễ hội nhảy lửa là nét sinh hoạt văn hóa tinh thần độc đáo của đồng bào Dao Đỏ, vừa có ý nghĩa giáo dục lòng can đảm, vừa chứa đựng niềm tin, hướng cộng đồng tới cái thiện và những việc làm tốt.
(TTXVN/Vietnam+)