Ông Nguyễn Thế Thảo trình bày Báo cáo tại Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVI. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

Chiều 27/11, Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cho biết thực hiện các quy định của Đảng, Nhà nước về tuổi công tác, ông Nguyễn Thế Thảo, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội khóa 16, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2011-2016 không tham gia ứng cử các chức vụ Đảng của Thành ủy Hà Nội khóa 17.

Sau Đại hội Đảng bộ lần thứ 16, để tập trung công tác lãnh đạo của Thành ủy và quản lý Nhà nước của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, ông Nguyễn Thế Thảo đã đề nghị Thành ủy Hà Nội báo cáo cấp có thẩm quyền sớm kiện toàn thay thế chức danh Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội nhiệm kỳ mới.

Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã báo cáo Bộ Chính trị việc ông Nguyễn Thế Thảo, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2011- 2016 thôi giữ chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố nhiệm kỳ 2011-2016.

Trên cơ sở đó, dự kiến tại kỳ họp Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội diễn ra từ ngày 1-5/12 tới, Hội đồng Nhân dân thành phố sẽ tiến hành xem xét việc cho thôi và bầu chức danh Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2011-2016 theo đúng trình tự, quy định./.