Ngày 4/3/2011, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã có các công văn số 1819/NHNN-TTGSNH và 1820/NHNN-TTGSNH xử lý vi phạm lãi suất huy động vốn của Ngân hàng Thương mại cổ phần Kiên Long và Ngân hàng Thương mại cổ phần Phương Tây.

Theo đó, ngày 16/2/2011, thanh tra, giám sát Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Đắk Lắk tiến hành kiểm tra đột xuất việc thực hiện quy định về mức lãi suất huy động vốn tối đa bằng đồng Việt Nam đối với Ngân hàng Kiên Long, chi nhánh Đắk Lắk.

Kết quả kiểm tra cho thấy, chi nhánh Đắk Lắk đã huy động tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn 1 tháng với mức lãi suất 15,7%/năm, vi phạm mức quy định lãi suất huy động vốn tối đa bằng đồng Việt Nam theo quy định tại Công văn số 9779/NHNN-CSTT ngày 14/12/2010 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.

Ngày 3/3/2011, thanh tra Ngân hàng Nhà nước cũng kiểm tra đột xuất việc thực hiện quy định về mức lãi suất huy động vốn tối đa bằng đồng Việt Nam đối với Ngân hàng Phương Tây - chi nhánh Hà Nội đã huy động tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn loại sản phẩm “Tiền gửi tiết kiệm phát lộc” với mức lãi suất 17,8%/năm.

Do đó, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã cảnh cáo và yêu cầu Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Ngân hàng Kiên Long và Ngân hàng Phương Tây thực hiện một số việc sau: Kiểm điểm nghiêm túc trong việc chỉ đạo điều hành trong toàn hệ thống về việc chưa chấp hành nghiêm túc quy định về mức lãi suất huy động vốn tối đa bằng đồng Việt Nam theo quy định tại Công văn số 9779/NHNN-CSTT nêu trên.

Hai ngân hàng trên cũng phải quyết định xử lý kỷ luật nghiêm khắc đối với tập thể và cá nhân liên quan tại Ngân hàng Kiên Long - chi nhánh Đắk Lắk và Ngân hàng Phương Tây - chi nhánh Hà Nội vì đã có hành vi vi phạm mức lãi suất huy động vốn tối đa bằng đồng Việt Nam.

Hai ngân hàng này phải có văn bản cam kết thực hiện nghiêm túc Thông tư số 02/2011/TT-NHNN ngày 3/3/2011 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định mức lãi suất huy động vốn tối đa bằng đồng Việt Nam; Tăng cường công tác kiểm tra nội bộ đối với hoạt động kinh doanh nói chung và hoạt động huy động vốn nói riêng đảm bảo chấp hành nghiêm túc các quy định của Thống đốc NHNN và các đồng thuận đã cam kết với Hiệp hội Ngân hàng.

Đồng thời, hai ngân hàng này phải báo cáo Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (qua Cơ quan Thanh tra, giám sát Ngân hàng) kết quả thực hiện những nội dung nêu trên trước ngày 10/3/2011./.

Minh Thúy (Vietnam+)