Ngày 3/12, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã có công văn số 10575/NHNN-TTR gửi Chi nhánh NHNN tỉnh, thành phố (Chi nhánh) yêu cầu “theo dõi xử lý hụi họ có liên quan đến ngân hàng”.

Nguyên nhân là do thời gian vừa qua trên địa bàn một số tỉnh (Gia Lai, Khánh Hòa, Phú Thọ, Nghệ An …) đã xảy ra những vụ vỡ bể hụi, họ lớn, ít nhiều ảnh hưởng tới hoạt động ngân hàng. NHNN, các Tổ chức Tín dụng trên địa bàn đã tích cực chủ động, phối hợp với chính quyển địa phương xử lý và khắc phục. Tuy nhiên, diễn biến hụi họ rất phức tạp, có tính lan tỏa, do đó Thống đốc NHNN yêu cầu các Chi nhánh thực hiện một số biện pháp nhằm phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý kịp thời các vụ vỡ bể hụi, họ khi phát sinh tại địa phương.

Cụ thể, các Chi nhánh chỉ đạo các Tổ chức Tín dụng trên địa bàn theo dõi, giám sát chặt chẽ tình hình hụi, họ trên địa bàn, có biện pháp chủ động, tích cực phòng ngừa, xử lý có hiệu quả; kiểm soát chặt chẽ qui trình thủ tục cho vay; tăng cường kiểm tra, xử lý thu hồi nợ xấu, nợ có vấn đề. Khi có vụ việc đổ bể hụi, họ tại địa phương, cần nhanh chóng rà soát chỉ đạo các Tổ chức Tín dụng có biện pháp xử lý ngay đối với các khoản nợ có liên quan đến hụi, họ (kiểm tra làm rõ, xử lý đơn vị, cá nhân có sai phạm, thu hồi nợ cho ngân hàng…).

Mặt khác, các Chi nhánh chủ động phối kết hợp với chính quyền địa phương làm tốt công tác tuyên truyền nâng cao ý thức cảnh giác của nhân dân; khi có vụ việc vỡ bể hụi, họ liên quan đến hoạt động ngân hàng phải kịp thời phối hợp các cơ quan pháp luật nhanh chóng khắc phục hậu quả./.

Anh Quân (Vietnam+)