Xử lý triệt để tin nhắn rác, thư điện tử rác và cuộc gọi rác

Nghị định 91 không chỉ bảo vệ người dùng trước cuộc gọi rác mà còn tạo cơ sở cho doanh nghiệp thực hiện các cuộc gọi quảng cáo đúng pháp luật, giúp cho người quảng cáo gặp đúng nhu cầu tiếp nhận.
Xử lý triệt để tin nhắn rác, thư điện tử rác và cuộc gọi rác ảnh 1Ảnh chỉ mang tính minh họa

Để xử lý vấn nạn xã hội về tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 91/2020/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 14/8/2020 về chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác.

Nghị định 91/2020/NĐ-CP nêu định nghĩa cuộc gọi rác là cuộc gọi quảng cáo mà không được sự đồng ý trước của người sử dụng hoặc gọi điện thoại quảng cáo vi phạm quy định về gọi điện thoại quảng cáo với các nội dung bị cấm.

Mọi cuộc gọi điện thoại quảng cáo phải có đầy đủ thông tin về người thực hiện cuộc gọi (gồm tên, địa chỉ) và được giới thiệu đầu tiên trước khi cung cấp nội dung quảng cáo.

Trường hợp quảng cáo cho các dịch vụ có thu cước phải cung cấp đầy đủ thông tin về giá cước.

Trường hợp người sử dụng từ chối nhận cuộc gọi điện thoại quảng cáo, người quảng cáo phải chấm dứt các cuộc gọi.

[Nhà mạng chặn hơn 18.000 thuê bao phát tán cuộc gọi rác trong 2 tháng]

Như vậy, quy định này không chỉ bảo vệ người dùng trước cuộc gọi rác mà còn tạo cơ sở cho doanh nghiệp, tổ chức thực hiện các cuộc gọi quảng cáo đúng pháp luật và thúc đẩy kinh tế, giúp cho người quảng cáo gặp được đúng nhu cầu cần tiếp nhận quảng cáo của khách hàng.

Năm 2019, Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc Bộ việc xây dựng dự thảo Nghị định mới trình Chính phủ về chống thư rác, tin nhắn rác, cuộc gọi rác.

Ông Nguyễn Khắc Lịch, Phó Cục trưởng Cục An toàn thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông khẳng định, với các biện pháp quản lý mới nhằm hạn chế tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác, thúc đẩy thị trường quảng cáo hợp pháp qua tin nhắn, thư điện tử và cuộc gọi, Nghị định 91/2020/NĐ-CP về chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác là cơ sở để loại bỏ hoàn toàn các loại tin này.

Bộ Thông tin và Truyền thông giao Cục An toàn thông tin là đầu mối, có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân có liên quan trong thực hiện việc xử lý triệt để vấn đề về tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác và tổng hợp thông tin để báo cáo Bộ.

Cục An toàn thông tin sẽ thử nghiệm xây dựng và vận hành hệ thống tiếp nhận phản ánh tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác.

Song song với đó, Cục tổ chức thử nghiệm xây dựng, vận hành hệ thống danh sách không quảng cáo và hệ thống quản lý tên định danh quốc gia.

Cục An toàn thông tin cập nhật, công khai “Danh sách đen địa chỉ Internet, tên miền phát tán thư điện tử rác” trên cổng thông tin điện tử của Bộ Thông tin và Truyền thông, cổng thông tin điện tử của Cục… để cảnh báo các đơn vị, cá nhân và người dùng.

Các cục, vụ, đơn vị liên quan khác trong ngành Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm phối hợp với Cục An toàn thông tin để thực hiện nhiệm vụ.

Để công tác loại bỏ tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác đạt hiệu quả, Bộ Thông tin và Truyền thông yêu cầu các đơn vị liên quan nghiêm túc thực hiện nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, người dân, doanh nghiệp về mục tiêu, ý nghĩa của công tác; nâng cao trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, cá nhân doanh nghiệp trong việc giảm thiểu tình trạng tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác và thúc đẩy phát triển thị trường quảng cáo qua các phương tiện điện tử./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục