Năm 2008, cả 2 sàn Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội có 124 trường hợp vi phạm về chứng khoán bị xử phạt hành chính với tổng số tiền nộp ngân sách là 3.765 tỷ đồng.

Trong số đó phần lớn là vi phạm ở sàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Theo Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, trong tổng số trường hợp vi phạm quy định, có đến 75,8% (94 trường hợp) là về phát hành và công bố thông tin.

15,3% (19 trường hợp) là những vi phạm về giao dịch chứng khoán như giao dịch giả tạo, thao túng thị trường; thực hiện giao dịch chứng khoán mà không báo cáo của các cổ đông nội bộ công ty niêm yết.

8,9% (11 trường hợp) là những vi phạm về hoạt động kinh doanh chứng khoán của các công ty chứng khoán; vi phạm quy định về chế độ báo và công bố thông tin của công ty chứng khoán.

Thanh tra Chứng khoán còn phát hiện nhiều trường hợp vi phạm trong chào bán chứng khoán để huy động vốn của các công ty đại chúng. Cụ thể, có khoảng 20 doanh nghiệp có vốn điều lệ dưới 10 tỷ đồng nhưng vẫn tiến hành chào bán chứng khoán để huy động vốn ra công chúng, trái với các quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Tuy nhiên, do Luật Chứng khoán không quy định chế tài đối với doanh nghiệp có vốn dưới 10 tỷ đồng như những trường hợp trên nên không thể áp dụng để xử lý vi phạm./.

(Tin Tức/Vietnam+)