Xu phat hon 4.000 phuong tien vi pham thong qua du lieu hop den hinh anh 1Kiểm tra thiết bị hộp đen được lắp đặt trên xe khách. (Ảnh: Việt Hùng/Vietnam+)

Ông Nguyễn Văn Huyện, Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam (Bộ Giao thông Vận tải) cho biết, trong bảy tháng của năm 2016, lực lượng chức năng của các tỉnh, thành đã tiến hành xử phạt với 4.025 xe thông qua dữ liệu của thiết bị giám sát hành trình (hộp đen).

Qua tổng hợp kết quả truyền dữ liệu hộp đen gửi về hệ thống của Tổng cục cho thấy, trong tháng Bảy, các Sở Giao thông Vận tải đã xử lý 756 xe (thu hồi phù hiệu, đình chỉ khai thác tuyến với thời hạn một tháng là 597 xe, từ chối cấp phù hiệu là 159 xe). Thu hồi giấy phép kinh doanh vận tải một đơn vị.

“Tính chung lũy kế bảy tháng đầu năm 2016, lực lượng chức năng đã xử lý vi phạm đối với 4.025 phương tiện (thu hồi phù hiệu, đình chỉ khai thác tuyến với thời hạn một tháng là 3.335 xe; từ chối cấp phù hiệu là 690 xe). Thu hồi giấy phép kinh doanh vận tải 6 đơn vị,” ông Huyện cho hay.

Về tình hình vi phạm tốc độ xe chạy của các địa phương, theo thống kê của Tổng cục Đường bộ, trong tháng​ Bảy, cả nước có tổng số 87.776 lần vi phạm quá tốc độ; tỷ lệ vi phạm tốc độ bình quân trên 1.000km là 0,049 lần/1.000km. Bình quân có 72,9% tổng số phương tiện truyền dữ liệu thiết bị giám sát hành trình về hệ thống của Tổng cục.

Nhằm đảm bảo mục tiêu giảm thiểu tai nạn giao thông, giảm số vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng liên quan đến hoạt động của xe kinh doanh vận tải, Tổng cục Đường bộ Việt Nam đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục quan tâm chỉ đạo Sở Giao thông Vận tải tăng cường công tác theo dõi, giám sát và xử lý theo quy định tại Thông tư số 10/2015/TT-BGTVT ngày 15/4/2015.

“Đối với các trưởng hợp vi phạm thời gian lái xe liên tục cần kiểm tra, đối chiếu với kết quả tổng hợp trên phần mềm của đơn vị cung cấp dịch vụ giám sát hành trình trước khi quyết định xử lý; chấn chỉnh và yêu cầu đơn vị kinh doanh vận tải phải truyền dữ liệu ngay đối với các phương tiện có dữ liệu máy chủ của đơn vị vận tải nhưng chưa truyền dữ liệu về Tổng cục,” ông Huyện khẳng định./.
Việt Hùng (Vietnam+)