Xuat, cap hoa chat ho tro cac tinh phong, chong dich benh thuy san hinh anh 1Nông dân thu hoạch tôm nuôi. (Ảnh: Huỳnh Sử/TTXVN)

Tại Quyết định số 1271/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ vừa chỉ đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn xuất, cấp (không thu tiền) 115 tấn hóa chất Chlorine thuộc hàng dự trữ quốc gia hỗ trợ 3 tỉnh: Trà Vinh, Long An, Thái Bình phòng, chống dịch bệnh thủy sản.

Cụ thể, tỉnh Trà Vinh nhận 70 tấn hóa chất Chlorine 65% min; tỉnh Long An nhận 25 tấn hóa chất Chlorine 65% min; tỉnh Thái Bình nhận 20 tấn hóa chất Chlorine 65% min.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu ủy ban nhân dân ba tỉnh trên tiếp nhận, quản lý và sử dụng số hóa chất nêu trên theo đúng quy định hiện hành.

Ngoài ra, trước đó ngày 27/6, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cũng vừa ra Quyết định xuất hóa chất Chlorine 65% min dự trữ quốc gia hỗ trợ tỉnh Quảng Bình phòng chống dịch bệnh thủy sản.

Theo đó, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn yêu cầu Công ty trách nhiệm hữu hạn Tân An xuất cấp (không thu tiền) 20 tấn hóa chất Chlorine 65% min thuộc hàng dự trữ quốc gia cho tỉnh Quảng Bình để xử lý môi trường, phòng chống dịch bệnh tôm nuôi.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cũng yêu cầu địa phương chịu trách nhiệm tiếp nhận, quản lý và sử dụng số hóa chất trên theo quy định hiện hành./.

Thanh Tâm (Vietnam+)