Theo báo Nihon Keizai, trong sáu tháng đầu năm 2013, xuất khẩu của Nhật Bản sang các nước đã ký Hiệp định Đối tác Kinh tế (EPA) đã tăng mạnh lên 6.600 tỷ yen (67 tỷ USD), mức cao nhất từ trước tới nay.

Trong đó, Thái Lan và Việt Nam là hai trong số bốn thị trường mà xuất khẩu của Nhật Bản đạt mức cao nhất trong lịch sử.

Đáng chú ý là xuất khẩu của Nhật Bản sang các nước đã ký EPA tăng mạnh ngay cả trong thời kỳ đồng yen cao giá vào cuối năm 2012.

Đây chính là nhờ hiệu quả của việc giảm thuế giữa các nước theo quy định của EPA.

Đối với Thái Lan, nước mà EPA với Nhật Bản có hiệu lực từ năm 2007, xuất khẩu của Nhật Bản đạt 1.800 tỷ yen, tăng 6% so với năm 2012.

Trong khi đó, đối với Việt Nam, nước EPA có hiệu lực từ năm 2009, xuất khẩu của Nhật Bản đạt 480 tỷ yen, tăng 18% so với cùng kỳ năm 2012./.