Ngày 25/12, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thông báo kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản năm 2012 ước đạt hơn 27,5 tỷ USD, tăng 9,7% so với cùng kỳ năm trước.

Giá trị nhập khẩu một số mặt hàng chính trong năm 2012 ước khoảng hơn 16,9 tỷ USD. Như vậy, ngành nông nghiệp đã xuất siêu được 10,6 tỷ USD trong cả năm 2012.

Giá trị xuất khẩu các sản phẩm như càphê, sắn, tiêu, chè trong năm 2012 nhìn chung vẫn duy trì được mức tăng trưởng khá ổn định. Càphê xuất khẩu ước đạt 1,76 triệu tấn với giá trị 3,74 tỷ USD, tăng 40% về lượng và 36% về giá trị so cùng kỳ năm trước. Giá càphê xuất khẩu bình quân đạt 2.137 USD/tấn.

Hai thị trường tiêu thụ càphê lớn nhất của Việt Nam là Hoa Kỳ (chiếm 12% thị phần) và Đức (chiếm gần 12% thị phần) vẫn tăng trưởng khá cả về lượng và giá trị. Đáng chú ý, thị trường Indonesia có mức tăng trưởng đột biến, gấp 5,6 lần về lượng và giá trị so với năm trước. Khối lượng tiêu xuất khẩu năm 2012 ước đạt 118.000 tấn với kim ngạch 802 triệu USD, dù giảm 4,3% về lượng nhưng tăng 9,6% về giá trị; giá tiêu xuất khẩu bình quân đạt 6.792 USD/tấn, tăng 15,8% so với năm trước.

Xuất khẩu hạt điều cả năm ước đạt 223.000 tấn, kim ngạch hơn 1,48 tỷ USD, tăng 25,4% về lượng và 0,7% về giá trị so với năm 2011. Việt Nam tiếp tục giữ vững là nước xuất khẩu hạt điều nhân số 1 thế giới. Các thị trường tiêu thụ hạt điều lớn của Việt Nam vẫn là Hoa Kỳ, Trung Quốc và Hà Lan.

Đối với mặt hàng gạo, cả năm xuất khẩu gạo ước đạt hơn 8 triệu tấn với giá trị 3,7 tỷ USD, tăng gần 14% về lượng và 2,1% về giá trị so với năm trước. Giá gạo tiếp tục có xu hướng giảm so với đầu năm.

Đối với thủy sản, ước kim ngạch xuất khẩu đạt 6,15 tỷ USD, tăng 0,7% so với năm 2011. Hoa Kỳ vẫn duy trì được vị trí là thị trường nhập khẩu hàng đầu của thủy sản Việt Nam, chiếm khoảng 19,5% thị phần, tiếp theo là Nhật Bản (gần 18% thị phần) và Hàn Quốc (khoảng 8% thị phần)./.

Hoàng Tùng (TTXVN)