Xúc động tham quan bảo tàng bom nguyên tử Nagasaki ở Nhật Bản

Bảo tàng bom nguyên tử Nagasaki, được thiết kế ngầm dưới một quả đồi ở phía Bắc Nagasaki, nơi quả bom nguyên tử đánh trúng thành phố. Đây cũng là trung tâm của quần thể Công viên hòa bình Nagasaki.
Cẩm Tuyến (Vietnam+)