Bộ Tài chính mới công bố và đưa ra lấy ý kiến hai dự thảo Dự thảo Nghị định về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán; và dự thảo Nghị định của quy định xử phạt vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực hải quan.

Đối với thị trường chứng khoán, Dự thảo Nghị định về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đưa ra quy định, xử lý mạnh tay với các hình thức tổ chức thị trường giao dịch chứng khoán trái với quy định của pháp luật; thực hiện hành vi giao dịch thao túng thị trường chứng khoán. Các hình thức vi phạm có thể bị phạt tới 2 tỷ đồng. Xúi giục mua, bán chứng khoán có thể bị phạt tới 1,2 tỷ đồng.

Cụ thể, tại Điều 18 dự thảo quy định phạt tiền 2 tỷ đồng đối với tổ chức và phạt tiền 1 tỷ đồng đối với cá nhân tổ chức thị trường giao dịch chứng khoán trái với quy định của pháp luật trong trường hợp không có khoản thu trái pháp luật.

Trong trường hợp có khoản thu trái pháp luật, phạt tiền từ 1-5 lần khoản thu trái pháp luật đối với tổ chức và phạt tiền từ 0,5-2,5 lần khoản thu trái pháp luật đối với cá nhân tổ chức thị trường giao dịch chứng khoán trái với quy định của pháp luật, nhưng mức phạt không thấp hơn mức phạt quy định trên. Ngoài ra, đối tượng vi phạm còn phải chịu hình thức xử phạt bổ sung là đình chỉ hoạt động kinh doanh, dịch vụ chứng khoán và tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề chứng khoán trong thời hạn 24 tháng.

Dự thảo cũng quy định phạt tiền từ 1,5-2 tỷ đồng đối với tổ chức và phạt tiền từ 750 triệu đồng đến 1 tỷ đồng đối với cá nhân thực hiện hành vi giao dịch thao túng thị trường chứng khoán. Phạt tiền từ 800 triệu đồng đến 1,2 tỷ đồng đối với tổ chức và từ 400-600 triệu đồng đối với cá nhân thực hiện hành vi trực tiếp hay gián tiếp tham gia vào việc tạo dựng thông tin sai sự thật, công bố thông tin sai lệch nhằm lôi kéo, xúi giục việc mua, bán chứng khoán hoặc không công bố kịp thời, đầy đủ thông tin về các sự kiện xảy ra có ảnh hưởng đến giá chứng khoán trên thị trường.

Đối với lĩnh vực hải quan, Bộ Tài chính cũng đưa ra dự thảo quy định xử phạt vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực hải quan. Bộ đề xuất bổ sung 14 hành vi vi phạm hành chính mới phát sinh trong lĩnh vực này như: nhóm hành vi vi phạm quy định về thời hạn làm thủ tục hải quan, nộp hồ sơ thuế, nhóm hành vi vi phạm quy định về khai hải quan, nhóm hành vi khai thiếu thuế, nhóm hành vi vi phạm quy định về giám sát hải quan, kiểm tra, kiểm soát hải quan. Ngoài ra, Bộ đề xuất bổ sung 1 hành vi vi phạm về kho ngoại quan.

Bộ Tài chính cho biết thêm, bên cạnh việc bổ sung 14 hành vi nêu trên, trong dự thảo còn sửa đổi một số quy định nhằm tạo thuận lợi cho hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu và môi trường cạnh tranh bình đẳng giữa các chủ thể tham gia hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa, đồng thời, khuyến khích người khai hải quan, người nộp thuế chủ động tự giác chấp hành pháp luật hải quan và pháp luật có liên quan cũng như có chế tài xử phạt nghiêm đối với các trường hợp cố ý vi phạm./.

Quốc Huy (TTXVN)