Ngày 19/5, Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 123 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và biểu dương các điển hình học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
 
Dự lễ có ông Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.Hồ Chí Minh cùng đông đảo đại diện lãnh đạo một số Bộ, ban ngành Trung ương, TP. Hồ Chí Minh và đại diện các tầng lớp nhân thành phố.
 
Đọc diễn văn ôn lại cuộc đời và sự nghiệp cách mạng vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng như kết quả trong việc đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của Đảng bộ và nhân dân thành phố với tinh thần “ tích cực học tập, nỗ lực làm theo”, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Đua khẳng định: Toàn Đảng bộ và nhân dân thành phố quyết xứng đáng hơn nữa với vinh dự là thành phố mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại; tiếp tục phát huy cao độ truyền thống cách mạng, đoàn kết, năng động, sáng tạo, kiên định con đường xã hội chủ nghĩa, nỗ lực phấn đấu, chủ động nắm bắt thời cơ, vượt qua thách thức, giữ vững ổn định chính trị-xã hội, cơ cấu lại nền kinh, đổi mới mô hình và nâng cao chất lượng tăng trưởng.
 
Ông cho biết TP. Hồ Chí Minh tập trung xây dựng đồng bộ kết cấu hạ tầng, phát triển thành phố nhanh và bền vững với chất lượng và tốc độ cao hơn mức bình quân chung của cả nước, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh; không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, đảm bảo an ninh, quốc phòng. Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh văn minh, hiện đại với vai trò đô thị đặc biệt, đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đóng góp ngày càng lớn với khu vực và cả nước; từng bước trở thành trung tâm lớn về kinh tế, tài chính, thương mại, khoa học-công nghệ của đất nước và khu vực Đông Nam Á; góp phần tích cực đưa nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.
 
Để hoàn thành nhiệm vụ to lớn, vẻ vang đó, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Đua nhấn mạnh: Đảng bộ phải thường xuyên tăng cường xây dựng Đảng, xứng tầm với vị trí là nhiệm vụ then chốt, đi đôi với xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh phục vụ nhân dân. Các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên phải tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện 4 nhóm giải pháp xây dựng Đảng mà Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” đề ra; trong đó, giải pháp tự phê bình và phê bình có ý nghĩa hàng đầu, xuyên suốt, gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là nhiệm vụ quan trọng cấp bách trước mắt, thường xuyên, lâu dài.
 
Ông cho rằng: Cán bộ, đảng viên phải nằm long, nguyện suốt đời phấn đấu cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư, làm người công bộc tận tụy, trung thành của nhân dân, xây dưng cuộc sống của bản thân và gia đình trong sáng, giản dị; đồng thời, rèn luyện phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương, nêu cao trách nhiệm gương mẫu, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp nhằm tu dưỡng, trau dồi, ngày càng nâng cao đạo đức cách mạng, được nhân dân tin yêu, ủng hộ và làm theo cán bộ, đảng viên.
 
Nhân dịp này, TP. Hồ Chí Minh biểu dương 356 điển hình, trong đó có 141 tập thể và 215 cá nhân học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Theo Ban Thường vụ Thành ủy TP. Hồ Chí Minh, đây là những điển hình mà đa số là các tập thể, cá nhân mới xuất hiện, với nhiều việc làm thiết thực trên nhiều lĩnh vực.
 
Sáng cùng ngày, lãnh đạo TP. Hồ Chí Minh, các tổ chức đoàn thể, trường học cùng đông đảo các tầng lớp nhân dân thành phố đã đến dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh./.
 
Hoàng Anh Tuấn (TTXVN)