Lãnh đạo Bộ Tài chính yêu cầu ngành thuế thực hiện bồi thường cho cơ sở kinh doanh bị cán bộ thuế tại Bình Thuận tự ý chuyển đổi ngành nghề kinh doanh và cưỡng chế tài sản.

Đây là nội dung được lãnh đạo Bộ Tài chính đưa ra sau khi báo chí phản ánh việc cơ sở sản xuất của con trai bà Lê Thị Đê (Bà mẹ Việt Nam Anh hùng) bị cán bộ thuế Chi cục Thuế huyện Bắc Bình (Bình Thuận) tự ý chuyển đổi ngành nghề kinh doanh và nâng mức thuế.

Theo phản ánh, cơ sở kinh doanh này sau đó đã phải đóng cửa và bị cưỡng chế tài sản, bao gồm cả giá võng gỗ và ghế nằm gỗ của bà Đê.

Về việc này, lãnh đạo Bộ Tài chính yêu cầu Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Bình Thuận thực hiện bồi thường đầy đủ theo quy định của pháp luật đối với thời gian người nộp thuế bị ngừng sản xuất kinh doanh.

Mức bồi thường theo đại diện ngành tài chính sẽ căn cứ thu nhập sau thuế người nộp thuế kê khai trước khi bị Chi cục thuế huyện Bắc Bình cưỡng chế.

Lãnh đạo Bộ Tài chính cũng yêu cầu các đơn vị kiểm điểm trách nhiệm của các cá nhân có liên quan và thực hiện xử lý nghiêm những vi phạm theo đúng quy định.

“Bộ Tài chính đề nghị Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế và Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Bình Thuận khẩn trương chỉ đạo thực hiện và có báo cáo Lãnh đạo Bộ trước ngày 31/3/2017,” văn bản của ngành tài chính nhấn mạnh./.

Xuân Dũng (Vietnam+)