Nông dân thu hoạch tôm sú nuôi tại tỉnh Kiên Giang. (Ảnh:Lê Sen/TTXVN)

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Cao Đức Phát vừa có Chỉ thị số 9270 /CT-BNN-TY gửi ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tăng cường công tác thú y thủy sản.

Theo báo cáo của các địa phương, từ đầu năm 2014 đến nay, tổng diện tích nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại là 49.794 ha, hơn 2.000 lồng có tôm hùm bị bệnh và hơn 9.000 ha bị thiệt hại do môi trường ô nhiễm.

Bên cạnh đó, một số dịch bệnh quan trọng trên tôm (bệnh đốm trắng), trên cá tra (bệnh gan thận mủ, xuất huyết), trên tôm hùm (bệnh sữa) và thiệt hại do ô nhiễm môi trường liên tục có chiều hướng gia tăng; gây tổn thất hàng nghìn tỷ đồng của người nuôi trồng thủy sản, ngân sách nhà nước và ảnh hưởng nghiêm trọng đến xuất khẩu thủy sản của nước ta.

Nguyên nhân chính là do công tác thú y thủy sản của các địa phương còn yếu kém, nhiều tồn tại, bất cập chưa được khắc phục; công tác thông tin tuyên truyền, hướng dẫn về phòng chống dịch bệnh của người nuôi trồng thủy sản còn quá ít, dẫn đến ý thức phòng chống dịch bệnh của người nuôi trồng thủy sản chưa cao, khiến dịch bệnh phát tán và lây lan mạnh.

Do đó, để phòng, chống dịch bệnh có hiệu quả, giảm thiểu thiệt hại trong nuôi trồng thủy sản, đẩy mạnh xuất khẩu sản phẩm thủy sản từ Việt Nam sang các nước, Bộ trưởng Cao Đức Phát đề nghị Chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các đơn vị thuộc Bộ tập trung triển khai công tác phòng chống dịch bệnh thủy sản theo các nội dung quy định.

Cụ thể, Bộ trưởng yêu cầu ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo đôn đốc các địa phương thực hiện chuyển giao nhiệm vụ thú y, thủy sản cho Chi cục Thú y quản lý, đề nghị chuyển giao cả nhiệm vụ và nhân lực cho đơn vị này trước tháng 2/2015.

Bên cạnh đó, các địa phương cần khẩn trương tổ chức xây dựng, phê duyệt kế hoạch và bố trí kinh phí để triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh thủy sản. Năm 2015, cả nước sẽ tập trung phòng, chống bệnh đốm trắng và bệnh hoại tử gan tụy cấp trên tôm nuôi nước lợ.

Bộ trưởng giao cho Cục thú y chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thành lập các đoàn kiểm tra, hướng dẫn các địa phương thực hiện các giải pháp nhằm tăng cường năng lực thú y thủy sản và xây dựng cơ sở an toàn dịch bệnh thủy sản, kiểm soát tại gốc theo quy định hiện hành.

Bộ trưởng Cao Đức Phát cũng đề nghị các địa phương tổ chức thông tin tuyên truyền về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh thủy sản, sử dụng thuốc thú y để tránh các chất tồn dư, ảnh hưởng đến xuất khẩu sản phẩm thủy sản.

Cùng với đó, các địa phương cần tăng cường thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm trong việc kinh doanh, sử dụng thuốc thú y, hóa chất cải tạo môi trường thủy sản; phòng chống dịch bệnh; kiểm dịch thủy sản và tổng hợp thông báo định kỳ, đột xuất về Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Cục Thú y) để phối hợp xử lý vi phạm./.