Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Bộ Xây dựng vừa yêu cầu các địa phương chỉ đạo cơ quan chức năng thực hiện rà soát, báo cáo một số nội dung liên quan đến dự án nhà ở xã hội và hoàn tất gửi về Bộ trước ngày 30/6.

Theo đó, việc rà soát sẽ tập trung vào thống kê lại số lượng, tiến độ thực hiện các dự án nhà ở xã hội , các dự án nhà ở thương mại chuyển đổi sang thành nhà ở xã hội đã và đang được triển khai trên địa bàn.

Trong số này bao gồm cả dự án nhà ở cho các đối tượng có thu nhập thấp, dự án nhà ở cho công nhân, người lao động tại các khu công nghiệp, nhà ở cho học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, dạy nghề.

Cùng đó, Bộ Xây dựng cũng yêu cầu các địa phương rà soát, đề xuất việc xử lý đối với các dự án nhà ở xã hội, các dự án nhà ở thương mại đã được phép chuyển đổi trên địa bàn nhưng chậm triển khai.

Đồng thời, những khó khăn, vướng mắc cũng cần được phản ánh kịp thời và đề xuất các giải pháp khắc phục nhằm đẩy nhanh việc triển khai thực hiện nhóm dự án nhà ở xã hội, dự án nhà ở thương mại được phép chuyển đổi sang nhà ở xã hội.

Theo Thứ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà, thời gian vừa qua, các địa phương đã tích cực tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu , do đó đã thu được những kết quả rất đáng khích lệ.

Nhiều dự án phát triển nhà ở xã hội, dự án chuyển đổi từ nhà ở thương mại sang thành nhà ở xã hội đã được khởi công và nhanh chóng được hoàn thành, đáp ứng một phần nhu cầu rất lớn của các hộ gia đình , cá nhân có khó khăn về nhà ở.

Để đạt được những kết quả như trên, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, đặc biệt là Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và một số địa phương trọng điểm đã rất quyết liệt trong công tác chỉ đạo, trực tiếp tháo gỡ khó khăn, giảm thiểu các thủ tục hành chính nhằm đẩy mạnh việc triển khai thực hiện chương trình phát triển nhà ở xã hội cho các đối tượng gặp khó khăn về nhà ở.

Tại Nghị quyết số 33/NQ-CP, Chính phủ cũng đã giao Bộ Xây dựng rà soát, đánh giá tình hình thực hiện chính sách nhà ở xã hội nhằm đề xuất các giải pháp tổng thể để triển khai có hiệu quả chương trình này./.