Mặt trước tiền đường chùa Trăm Gian năm 2011. (Nguồn: Thể thao và Văn hóa)

Ngày 6/10, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đã có công văn báo cáo Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội về việc kiểm tra, khắc phục việc tu sửa cấp thiết tại di tích chùa Trăm Gian, huyện Chương Mỹ.

Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đề nghị Ủy ban Nhân dân huyện Chương Mỹ khẩn trương chỉ đạo, tổ chức hội nghị xin ý kiến của các cấp quản lý di tích, các chuyên gia để đánh giá mức độ ảnh hưởng của việc tu sửa đối với các yếu tố gốc của di tích, đề xuất biện pháp xử lý phù hợp, khắc phục xong trong tháng 11/2015.

Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội cho biết, các thủ tục hồ sơ tu sửa cấp thiết của di tích đã thực hiện đúng theo quy định của Điều 27 Thông tư số 18/2012/TT-BVHTTDL ngày 28/12/2012 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch “Quy định chi tiết một số quy định về bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích.” Tuy vậy, quá trình triển khai thi công có một số nội dung chưa đúng với báo cáo tu sửa cấp thiết đã được duyệt.

Cụ thể, việc tu sửa cấp thiết vườn tháp và mái nhà ni chưa thực hiện đúng phương án tu sửa cấp thiết đã được duyệt. Phần tường bao phía trước theo nguyên trạng là chất liệu gạch có bổ các trụ, trên đỉnh trụ đắp hình búp sen trang trí, nay thi công tường bao vẫn giữ hình thức bổ trụ có đắp hình búp sen, nhưng chất liệu gạch thay bằng chất liệu đá và bổ sung trang trí trong các khuôn tường bao. Tường bao mới này được làm bên trong tường bao cũ, hiện vẫn còn một đoạn tường bao cũ ở phía sau các tháp sư. Phần tháp có 2 tháp nhỏ tu sửa không đúng nguyên trạng. Nhà ni được tôn tạo từ 5 gian thành 6 gian (thêm 1 gian so với nguyên trạng).

Để xảy ra vi phạm trên, có nhiều nguyên nhân, trước hết là trách nhiệm của Tổ tu sửa cấp thiết di tích và thiếu sự kiểm tra, giám sát chặt chẽ của chính quyền địa phương cũng như Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội.

Chùa Trăm Gian, xã Tiên Phương, huyện Chương Mỹ, là di tích kiến trúc nghệ thuật đã được Bộ Văn hóa Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) xếp hạng ngày 23/4/1962, hiện do Ủy ban Nhân dân huyện Chương Mỹ quản lý theo phân cấp của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội./.