Đó là yêu cầu mới nhất mà Ngân hàng Nhà nước gửi tới các tổ chức tín dụng ngày 9/12 trước thời điểm tổng kết năm đang đến gần để kiểm soát tốt chất lượng tín dụng, đảm bảo an toàn cho hoạt động của hệ thống ngân hàng.

Theo văn bản này, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các tổ chức tín dụng tăng cường thực hiện phân loại nợ, đánh giá chất lượng tín dụng, tích cực thu thập thông tin, chủ động đánh giá và thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc phân loại các khoản nợ đồng thời tiến hành rà soát, đánh giá lại khả năng phát mại và tỷ lệ khấu trừ của tất cả tài sản bảo đảm để trích lập dự phòng rủi ro cho phù hợp với tình hình kinh tế hiện nay.

Chỉ đạo trên của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước được đưa ra trong bối cảnh cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu, suy thoái kinh tế thế giới đang diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến môi trường kinh doanh của nhiều ngành, lĩnh vực kinh tế và doanh nghiệp Việt nam và có thể tác động bất lợi đến khả năng trả nợ của khách hàng, tính thanh khoản và giá trị thu hồi của các tài sản đảm bảo của các tổ chức tín dụng.

Theo các chuyên gia kinh tế, kết thúc năm 2008, khả năng nợ xấu của hệ thống ngân hàng sẽ "dềnh" lên do nhiều doanh nghiệp không có khả năng thanh toán những khoản vay đến hạn. Dự báo, một vài ngân hàng nhỏ sẽ gặp khó khăn và phải cắt giảm nhiều lao động cũng như chi phí trong năm 2009./.

Hiếu Anh (Vietnam+)