APEC Vietnam 2017

21 nền kinh tế, với 39% dân số thế giới, chiếm 49% thương mại và 57% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) toàn cầu. 21 nhà lãnh đạo thành viên cùng 3 nhà lãnh đạo khách mời sẽ tụ họp tại Đà Nẵng trong sự kiện thu hút sự chú ý của toàn thế giới, bàn thảo và đưa ra những quyết sách quan trọng, ảnh hưởng sâu rộng tới chính trị, thương mại toàn cầu.

Sau gần 20 năm trở thành thành viên của Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á – Thái Bình Dương APEC kể từ năm 1998, đây là lần thứ hai Việt Nam đảm nhận vai trò chủ nhà tổ chức các hoạt động của Diễn đàn APEC trong năm 2017, sau lần đầu năm 2006.

Trong một thế giới đầy biến động, trong đó khu vực châu Á – Thái Bình Dương đang chuyển mình mạnh mẽ với những thời cơ và thách thức lớn chưa từng có, việc một lần nữa đăng cai tổ chức Năm APEC thể hiện tầm nhìn chiến lược và mong muốn của Việt Nam đóng góp vào nỗ lực chung nhằm mở rộng, làm sâu sắc hơn hợp tác APEC, đồng thời duy trì vai trò của khu vực là động lực của tăng trưởng và liên kết toàn cầu.

APEC Vietnam 2017

Đối với nước chủ nhà Việt Nam, việc tổ chức Năm APEC 2017 là trọng tâm đối ngoại của chúng ta đến năm 2020 nhằm triển khai chủ trương của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII về hội nhập quốc tế sâu rộng và nâng tầm đối ngoại đa phương, nâng cao vị thế và uy tín của nước ta trên trường quốc tế.

APEC Vietnam 2017

Lãnh đạo các nền kinh tế APEC chụp ảnh chung tại lễ bế mạc Hội nghị Thượng đỉnh APEC 2016 ở Lima, Peru năm 2006.

Trong bài phát biểu về việc Việt Nam đảm nhận vai trò chủ nhà Năm APEC 2017, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã nói: “Việc nước ta đảm nhận vai trò chủ nhà Năm APEC 2017 thể hiện sự tín nhiệm cao của cộng đồng quốc tế, đồng thời khẳng định Tầm nhìn chiến lược của Việt Nam về tương lai châu Á - Thái Bình Dương.”

“Năm APEC 2017, với chủ đề “Tạo động lực mới, cùng vun đắp tương lai chung”, chúng ta sẽ làm hết sức mình để cùng các thành viên thúc đẩy mạnh mẽ việc hoàn thành các Mục tiêu Bô-go về tự do hóa thương mại và đầu tư vào năm 2020; chung tay xây dựng tầm nhìn liên kết khu vực trong giai đoạn phát triển mới. Đây là nền tảng quan trọng để cùng tạo dựng quan hệ Đối tác châu Á - Thái Bình Dương vì phát triển bền vững và bao trùm trong thế kỷ 21.”

“Với các hoạt động phong phú, đa dạng của APEC được tổ chức trên phạm vi cả nước, chúng ta sẽ có thêm cơ hội quý báu để nâng cao năng lực hội nhập của các địa phương và doanh nghiệp, góp phần quảng bá, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở các vùng miền.”

Với ý nghĩa đó, Chủ tịch nước đã thiết tha kêu gọi sự tham gia tích cực của cả hệ thống chính trị, sự ủng hộ của toàn dân để “các thành viên APEC và bạn bè quốc tế cảm nhận sâu sắc về một nước Việt Nam hòa bình, ổn định, phát triển đầy năng động, con người Việt Nam giàu tình nghĩa, nhân văn và mến khách.”

APEC Vietnam 2017

Được biết, chủ đề của Năm APEC 2017 là “Tạo động lực mới, cùng vun đắp tương lai chung.” Ý nghĩa của chủ đề thể hiện trên ba khía cạnh: Thứ nhất, phản ánh quan tâm chung của các nền kinh tế thành viên APEC về tìm kiếm “động lực mới” cho hội nhập, liên kết và tăng trưởng kinh tế của châu Á - Thái Bình Dương. Thứ hai, thể hiện mẫu số chung, mục tiêu dài hạn của APEC và châu Á - Thái Bình Dương về “vun đắp một tương lai chung”, đó là hòa bình, ổn định, phát triển và thịnh vượng. Thứ ba, thể hiện kỳ vọng về những phát triển mới của APEC trong năm 2017, góp phần khẳng định vị thế của Diễn đàn trong cục diện mới.

Nhằm thể hiện chủ đề Năm APEC 2017 và tiếp nối các ưu tiên của Peru - chủ nhà APEC 2016, Việt Nam đã lựa chọn 4 ưu tiên sau đây:

Một là thúc đẩy tăng trưởng bền vững, sáng tạo và bao trùm. Tăng trưởng bền vững, sáng tạo và bao trùm là một trong những ưu tiên hợp tác APEC hàng đầu trong bối cảnh kinh tế thế giới phục hồi chưa vững chắc và bất bình đẳng gia tăng. Tính "bền vững" và "bao trùm" của phát triển được nhấn mạnh nhằm góp phần thực hiện Chiến lược APEC về tăng trưởng chất lượng giai đoạn đến năm 2020 và các Mục tiêu Phát triển bền vững của Liên hợp quốc. Cải cách cơ cấu và đổi mới sáng tạo cũng đóng vai trò rất quan trọng nhằm tạo năng động mới cho tăng trưởng, thông qua việc cải thiện năng suất lao động, phát triển nguồn nhân lực và bảo đảm phân bổ nguồn lực hiệu quả. Đây là mô hình tăng trưởng lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm.

APEC Vietnam 2017

Chủ tịch nước Trần Đại Quang hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin bên lề Hội nghị Thượng đỉnh APEC 2016 ở Lima, Peru.

Hai là đẩy mạnh liên kết kinh tế khu vực sâu rộng. Trong những năm vừa qua, đẩy mạnh liên kết kinh tế khu vực sâu rộng và tăng cường kết nối được đề cao trong chương trình nghị sự APEC nhằm đáp ứng nhu cầu gia tăng liên kết kinh tế sâu rộng hơn và phát triển của các nền kinh tế châu Á – Thái Bình Dương. Trong năm 2017, các nền kinh tế APEC sẽ tiếp tục đẩy mạnh hoàn tất các Mục tiêu Bô-go về tự do hóa thương mại và đầu tư vào năm 2020, đồng thời tăng cường kết nối trên 3 phương diện: cơ sở hạ tầng, thể chế và con người. Những nỗ lực mới là cần thiết để APEC duy trì vai trò động lực thúc đẩy hội nhập kinh tế khu vực sâu rộng.

Ba là nâng cao năng lực cạnh tranh, sáng tạo của doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa (MSME) trong kỷ nguyên số. Doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa (MSME) là một động lực đối với tăng trưởng và tạo việc làm tại các nền kinh tế APEC. Sự phát triển và tham gia sâu vào các chuỗi giá trị của các doanh nghiệp này tạo ra những xung lực mới cho sự phát triển của các nền kinh tế APEC. Việc “nâng cao năng lực cạnh tranh và sáng tạo” của các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa càng trở nên quan trọng hơn trong kỷ nguyên số, với những cơ hội và thách thức mới. Việc nâng cao sức cạnh tranh, sáng tạo đồng thời thể hiện sự tiếp nối và thúc đẩy triển khai tiếp những chương trình hoạt động của APEC trong lĩnh vực liên quan đến doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa.

Bốn là tăng cường an ninh lương thực và nông nghiệp bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu. An ninh lương thực luôn được đề cao trong hợp tác APEC, do châu Á – Thái Bình Dương cung ứng khoảng 55% tổng sản lượng nông sản thế giới. An ninh lương thực cũng là mục tiêu thứ hai trong các Mục tiêu phát triển bền vững của Liên hợp quốc đến năm 2030. Trong những năm gần đây, APEC đã chú trượng nhiều hơn đến việc giải quyết các tác động tiêu cực của biến đối khi hậu đối với các nỗ lực bảo đảm an ninh lương thực và nông nghiệp bền vững. An ninh lương thực gắn với “nông nghiệp bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu” giúp các nền kinh tế APEC ứng phó hiệu quả hơn các tác động ngày càng gay gắt của biến đổi khí hậu.