Công nhân Công ty Hwasueng vina đi bầu cử. (Nguồn: dongnai.gov.vn)

Ngày 31/5, ông Nguyễn Văn Thuộc, Giám đốc Sở Nội vụ, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Bầu cử tỉnh Đồng Nai cho biết đã có kết quả bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2016-2021.

Theo kết quả, tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2016-2021 là 146 người. Tổng số người trúng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Đồng Nai là 87 (đúng theo chỉ tiêu được giao).

Danh sách đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2016-2021 như sau:

1. Ông Ngô Thế Ân
2. Bà Đồng Thị Quế Anh
3. Ông Thái Bảo
4. Ông Lê Quang Bình
5. Ông Lê Kim Bằng
6. Bà Đỗ Thị Hòa Bình
7. Ông Huỳnh Thanh Bình
8. Ông Trần Văn Chiến
9. Bà Vũ Thị Minh Châu
10. Ông Nguyễn Quốc Cường
11. Ông Nguyễn Phú Cường
12. Ông Trần Đình Chính
13. Ông Lê Văn Dành
14. Bà Nguyễn Thị Thanh Dung
15. Ông Lê Mạnh Dũng
16. Ông Dương Minh Dũng
17. Bà Trương Thị Mỹ Dung
18. Ông Phạm Anh Dũng
19. Ông Cao Tiến Dũng
20. Ông Võ Tuấn Dũng
21. Ông Trần Bá Đạt
22. Ông Huỳnh Tấn Đạt
23. Ông Quách Hữu Đức
24. Ông Đặng Minh Đức
25. Ông Lâm Thanh Đức
26. Ông Hồ Văn Hà
27. Bà Trần Thị Thu Hằng
28. Ông Lê Hà
29. Bà Lưu Thị Hà
30. Bà Hoàng Thị Bích Hằng
31. Ông Dương Hòa Hiệp
32. Ông Phạm Ngọc Hưng
33. Bà Nguyễn Thị Thu Hiền
34. Bà Trương Thị Kim Huệ
35. Ông Nguyễn Quốc Hùng
36. Ông Nguyễn Minh Hoàng
37. Bà Nguyễn Hòa Hiệp
38. Bà Nguyễn Thị Thu Hiền
39. Ông Nguyễn Sơn Hùng
40. Bà Triệu Thị Huỳnh Hoa
41. Ông Nguyễn Thanh Hùng
42. Bà Nguyễn Thị Kim Hương
43. Bà Nguyễn Thị Kim Hương
44. Ông Nguyễn Văn Kim
45. Bà Lê Thị Ngọc Loan
46. Ông Nguyễn Kim Long
47. Ông Huỳnh Ngọc Long
48. Ông Huỳnh Văn Lưu
49. Ông Tô Thành Liêm
50. Bà Nguyễn Phương Lan
51. Ông Lê Ngọc Minh
52. Bà Huỳnh Ngọc Kim Mai
53. Ông Nguyễn Văn Nải
54. Ông Hồ Văn Nam
55. Bà Nguyễn Thị Hồng Ngân
56. Bà Đặng Minh Nguyệt
57. Ông Đào Văn Phước
58. Ông Nguyễn Tấn Phước
59. Bà Phạm Thị Mỹ Phương
60. Ông Võ Văn Phi
61. Bà Mai Thị Thúy Phượng
62. Ông Nguyễn Văn Quang
63. Ông Trần Văn Quang
64. Ông Trương Đình Quốc
65. Ông Hồ Thanh Sơn
66. Ông Lại Thế Thông
67. Bà Giang Thị Thu Nga
68. Bà Nguyễn Thị Nga
69. Ông Nguyễn Văn Thuộc
70. Ông Nguyễn Đồng Thanh
71. Ông Huỳnh Văn Tịnh
72. Ông Đinh Quốc Thái
73. Ông Vũ Thanh Tùng
74. Bà Đặng Thị Kim Thắm
75. Bà Nguyễn Thị Cát Tiên
76. Ông Phạm Ngọc Tuấn
77. Bà Bùi Thị Bích Thủy
78. Bà Hồ Thanh Trúc
79. Ông Nguyễn Trung Thành
80. Ông Viên Hồng Tiến
81. Ông Lê Quang Trung
82. Ông Phùng Văn Thanh
83. Ông Đặng Mạnh Trung
84. Ông Trần Dương Vũ
85. Ông Huỳnh Thành Vinh
86. Bà Nguyễn Thị Như Ý
87. Bà Nguyễn Thị Thanh Yên./.