Hấp dẫn tour Đêm Văn Miếu-Quốc Tử Giám

Hấp dẫn tour Đêm Văn Miếu-Quốc Tử Giám

Tour Đêm Văn Miếu-Quốc Tử Giám "Tinh hoa Đạo học" nhằm phát huy giá trị đặc trưng về đạo học của khu Di tích, thu hút khách đến tham quan, trải nghiệm di tích về đêm.

Chủ đề nóng