Công nhân Công ty Điện lực Hoàn Kiếm áp dụng ghi chỉ số côngtơ bằng hệ thống đo xa. (Ảnh: Ngọc Hà/TTXVN)

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã thực hiện việc sửa đổi, bổ sung Bộ Quy trình kinh doanh điện năng áp dụng trong Tập đoàn theo Quyết định số 832/QĐ-EVN có hiệu lực từ ngày 1/9.

Việc sửa đổi và bổ sung Bộ Quy trình kinh doanh thể hiện rõ quyết tâm của EVN trong việc minh bạch công tác ghi chỉ số côngtơ, hướng tới nâng cao hơn nữa quyền lợi của khách hàng, chất lượng dịch vụ cung cấp của ngành Điện.

EVN cho biết nội dung sửa đổi và bổ sung lần này trong Bộ Quy trình kinh doanh điện năng bám sát vào các thực tế phát sinh trong quá trình sản xuất kinh doanh của Tập đoàn trong thời gian qua.

Để đảm bảo quyền giám sát công tác ghi chỉ số côngtơ điện của khách hàng, khách hàng sử dụng điện có thể lựa chọn một trong hai hình thức là trực tiếp giám sát việc ghi chỉ số côngtơ và gián tiếp là có thể thông qua người đại diện như tổ trưởng tổ dân phố, trưởng thôn, đại diện dân cư hoặc tổ chức, cá nhân được khách hàng sử dụng điện ủy quyền. Mọi giải đáp và thắc mắc của khách hàng về công tác ghi chỉ số côngtơ phải được giải quyết nhanh chóng trong vòng 24 giờ.

Các Công ty điện lực và Điện lực phải đảm bảo về quyền giám sát của khách hàng sử dụng điện đối với công tác ghi chỉ số côngtơ điện. Khi phát hiện sai sót trong việc ghi chỉ số côngtơ, các Công ty điện lực và Điện lực phải thoái hoàn/truy thu với khách hàng theo quy định, nghiêm cấm việc tự thỏa thuận với khách hàng.

Đối với việc ghi chỉ số côngtơ từ xa, đơn vị điện lực thông báo kết quả ghi chỉ số côngtơ cho khách hàng sử dụng điện trong vòng một ngày làm việc kể từ thời điểm ghi chỉ số để khách hàng đối chiếu và giám sát.

Các hình thức giám sát, thông báo kết quả ghi chỉ số côngtơ được thỏa thuận trong Hợp đồng mua bán điện. Việc thông báo chỉ số côngtơ cho khách hàng, đơn vị có thể áp dụng nhưng không hạn chế các hình thức giấy thông báo, website, email, tin nhắn điện thoại...

Theo EVN, nhằm thực hiện tốt và nghiêm túc các nội dung sửa đổi của Bộ Quy trình kinh doanh điện năng áp dụng trong tập đoàn, EVN sẽ triển khai đồng bộ việc đào tạo, hướng dẫn tất cả cán bộ nhân viên liên quan trong toàn hệ thống.

Quán triệt và xác định rõ việc nâng cao chất lượng dịch vụ, đảm bảo quyền lợi và sự hài lòng của khách hàng là yếu tố quyết định sự phát triển bền vững của EVN; đồng thời công khai nội dung của Bộ Quy trình kinh doanh tại tất cả các Phòng Giao dịch khách hàng, Đội Quản lý điện tổng hợp, website của các đơn vị.

Trong tháng Chín này, EVN đã nhận được những thông tin hết sức kịp thời của các cơ quan truyền thông về hóa đơn tiền điện. EVN đã chỉ đạo các Tổng Công ty Điện lực kiểm tra nghiêm túc, khẩn trương và xử lý nghiêm khắc nếu để xảy ra sai phạm./.