Ngày 4/5, Tỉnh ủy Quảng Nam tổ chức Hội nghị lần thứ 10 (khóa XX) triển khai bảy nhóm giải pháp xây dựng và phát triển Khu Kinh tế mở Chu Lai đến năm 2020.

Trong thời gian tới, Quảng Nam tập trung thực hiện những nhóm giải pháp như thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước và đẩy mạnh phân cấp quản lý; xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù về đầu tư cơ sở hạ tầng, về ưu đãi đầu tư và đẩy mạnh công tác xúc tiến đầu tư; đa dạng hóa các nguồn vốn đầu tư phát triển hạ tầng, tăng cường công tác quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản; chủ động trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất sạch để kêu gọi đầu tư và đảm bảo an sinh xã hội.

Tỉnh tăng cường quản lý tài nguyên, môi trường; tập trung tạo nguồn nhân lực có tay nghề và xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, tạo ra sự đồng thuận trong xã hội.

Ông Nguyễn Đức Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam, cho biết với những thành quả đã đạt được, trong thời gian tới, Quảng Nam tiếp tục tập trung nguồn lực, hoàn thiện cơ chế, chính sách, phấn đấu xây dựng Khu kinh tế mở Chu Lai thành một trong những khu kinh tế trọng điểm. Đây là trách nhiệm của Đảng bộ, chính quyền tỉnh nhằm tiếp tục phát huy vai trò đầu tàu thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động của tỉnh, góp phần sớm đưa Quảng Nam thành tỉnh công nghiệp vào năm 2020.

Khu kinh tế mở Chu Lai được thành lập từ năm 2003, đây là khu kinh tế ven biển đầu tiên của Việt Nam. Đến nay, diện tích Khu kinh tế đã lên đến 42.000ha. Kết cấu hạ tầng tại đây từng bước được mở rộng và nâng cấp cho phù hợp với tình hình mới. Hệ thống điện, nước, thông tin liên lạc, xử lý nước thải, luồng cảng Kỳ Hà… đã được cải thiện đáng kể. Cùng với xây dựng cơ sở hạ tầng, công tác xúc tiến đầu tư luôn được coi trọng.

Đến nay, trên địa bàn Khu kinh tế mở Chu Lai có tổng cộng 72 dự án được cấp phép với tổng vốn đăng ký hơn 1,708 tỷ USD. Một số dự án quy mô lớn đã đầu tư như tổ hợp Khu công nghiệp cơ khí ô tô Chu Lai-Trường Hải, các nhà máy ô tải, du lịch, ôtô khách, sản xuất phụ tùng và công nghiệp phụ trợ với tổng công suất 55.000 xe/năm; nhà máy kính nổi Chu Lai công suất 1.300 tấn/ngày đêm; nhà máy sản xuất soda Chu Lai công suất 200.000 tấn/năm… Khu kinh tế mở Chu Lai tạo việc làm thường xuyên cho hơn 11.000 lao động./.