Trà Vinh triển khai tạm trữ thu mua lúa, gạo. (Nguồn ảnh: TTXVN)

Theo báo cáo của Bộ Nông ngiệp và Phát triển Nông thôn, hiện tại lúa ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long đang phát triển rất tốt, nếu thời tiết thuận lợi, ít sâu bệnh, sản lượng lúa vụ Hè Thu năm 2015 của vùng sẽ đạt 9,1 triệu tấn.

Đến thời điểm này, toàn vùng Đồng bằng sông Cửu Long đã gieo sạ được 1.660.000 ha lúa Hè Thu.

Cũng trong 6 tháng đầu năm, toàn vùng Đồng bằng sông Cửu Long tiếp tục được mùa vụ lúa Đông Xuân. Sản lượng lúa được tiêu thụ tốt với giá cả hợp lý.

Trong vụ Đông Xuân này, toàn vùng gieo sạ 1.562.964 ha, giảm 205 ha so với cùng kỳ; năng suất bình quân là 71,3 tạ/ha (giảm 0,29% so với cùng kỳ); sản lượng đạt 11.144.102 tấn, giảm 43.648 tấn so với vụ Đông Xuân 2013-2014.

Nhóm lúa được trồng chủ lực trong vụ Đông Xuân là OM 5451, OM 4900, OM 7347, OM 6976, OM 2517, Jasmine 85.

Về tiêu thụ lúa gạo, báo cáo cho biết, trong 6 tháng đầu năm, các doanh nghiệp đăng ký hợp đồng đạt 3,529 triệu tấn (giảm 7,6% so với cùng kỳ 2014). Trong đó, hợp đồng tập trung là 798.000 tấn (chiếm 22,61%), hợp đồng thương mại là 2,731 triệu tấn (chiếm 77,39%).

“Với lượng hợp đồng đã đăng ký nhưng chưa giao hàng đến ngày 31/5 là 1,448 triệu tấn, nếu các hợp đồng này thực hiện hết, lượng gạo hàng hóa còn tồn kho khoảng 100 ngàn tấn,” báo cáo nêu rõ.

Theo báo cáo của Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA), tính đến ngày 31/5, xuất khẩu gạo toàn vùng Đồng bằng sông Cửu Long đạt 2,081 triệu tấn, trị giá FOB đạt 874,914 triệu USD, giảm 10,71% về lượng và 13,62% về trị giá so với cùng kỳ năm 2014.

Theo ước tính của liên Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Công Thương, đến hết tháng 6/2015, sản lượng gạo xuất khẩu ở toàn vùng Đồng bằng sông Cửu Long sẽ đạt khoảng 2,517 triệu tấn../.