Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội từ Tổng cục Thống kê tháng 11/2016 cho thấy, áp lực đào thải trong cạnh tranh kinh doanh là rất khốc nghiệt, mà đối tượng dễ tổn thương nhất vẫn nhóm các công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên. Tính từ đầu năm đến nay, số công ty giải thể trong nhóm này là 4.207 (chiếm 40,2%) và 7.404 công ty tạm ngừng kinh doanh có thời hạn (chiếm 39,2%), 14.743 công ty chờ giải thể (chiếm 41,9%).

Theo Báo cáo, tháng 11, cả nước có 9.918 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 87.100 tỷ đồng, giảm 3,8% về số doanh nghiệp, song tăng 6,8% về số vốn đăng ký so với tháng Mười, theo Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội từ Tổng cục Thống kê, ngày 29/11.

Trong tháng này, mặc dù cả nước có 2.074 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động và tăng 4,9% so với tháng trước, song lại có tới 6.838 doanh nghiệp xin tạm ngừng hoạt động (trong đó có tới 5.187 chờ đóng cửa), tăng 7,2% đồng thời đã có 1.173 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, chấm dứt hoạt động, tăng 26,1%.

Như vậy tính chung 11 tháng, cả nước có 101.683 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng vốn đăng ký là 797.700 tỷ đồng, tăng 17,1% về số doanh nghiệp và tăng 48,1% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2015, nếu tính cả 1,46 triệu tỷ đồng doanh nghiệp đăng ký tăng vốn thì tổng số bổ sung thêm vào nền kinh tế trong 11 tháng là 2,26 triệu tỷ đồng.

Bên cạnh đó Báo cáo cũng cho biết, từ đầu năm đến nay, cả nước đã có 24.560 doanh nghiệp hoạt động trở lại, tăng 31,7% so với cùng kỳ năm 2015. Điều này cho thấy, các giải pháp của Chính phủ trong việc hỗ trợ, khuyến khích doanh nghiệp phát triển đã và đang phát huy hiệu quả.

Phân theo ngành, lĩnh vực bất động sản đang trỗi dậy với số lượng doanh nghiệp đăng ký mới tăng 95,6% về số doanh nghiệp và tăng 221,2% về vốn đăng ký, bên cạnh đó ngành thông tin và truyền thông tăng 13,8% và tăng 144,3%; tài chính ngân hàng và bảo hiểm tăng 28,4% và tăng 91,8%...

Tuy nhiên mức độ đào thải trong cạnh tranh kinh doanh là rất khốc nghiệt, từ đầu năm tới nay, số doanh nghiệp đóng cửa lên tới 10.468 doanh nghiệp, tăng 23,6%, tạm ngừng hoạt động 54.046 doanh nghiệp, giảm 13,8% so với cùng kỳ năm 2015./.