Theo một báo cáo nghiên cứu về đô thị mới đây của website phân tích kinh tế nổi tiếng thế giới Oxford Economics, Thành phố Hồ Chí Minh của Việt Nam đã lọt vào tốp 10 đô thị có mức tăng trưởng nhanh nhất khu vực châu Á.