ACCA công bố sách trắng giúp chính phủ mua sắm dịch vụ điện toán đám mây

MANILA, PHILIPPINES – Media OutReach – Ngày 27 tháng 5 năm 2019 – Hiệp hội điện toán đám mây châu Á (The Asia Cloud Computing Association – ACCA) đã xuất bản sách trắng về các khuyến nghị thực hành tốt nhất giúp các cơ quan chính phủ vượt qua các rào cản trong việc mua […]

MANILA, PHILIPPINES – Media OutReach – Ngày 27 tháng 5 năm 2019 – Hiệp hội điện toán đám mây châu Á (The Asia Cloud Computing Association – ACCA) đã xuất bản sách trắng về các khuyến nghị thực hành tốt nhất giúp các cơ quan chính phủ vượt qua các rào cản trong việc mua dịch vụ đám mây và định vị bản thân để hiện đại hóa các dịch vụ chính phủ. Báo cáo có tựa đề From Vision to Procurement: Principles for Adopting Cloud Computing in the Public Sector (tạm dịch “Tầm nhìn về việc mua sắm: Các nguyên tắc để áp dụng điện toán đám mây trong khu vực công), phác thảo một bộ nguyên tắc để chính phủ mua sản phẩm của điện toán đám mây. Mỗi nguyên tắc được kèm theo các khuyến nghị cụ thể và các hành động khả thi để các nhà hoạch định chính sách và cơ quan mua sắm tuân theo.  

Bà Lim May-Ann, Giám đốc điều hành của ACCA cho biết: “Trong khi các chính phủ nhận ra giá trị bổ sung của điện toán đám mây và đã áp dụng các chính sách ưu tiên cho các dịch vụ điện toán đám mây, thì hiện vẫn còn nhiều thách thức liên quan đến mua sắm, tiếp tục cản trở việc áp dụng thực tế các dịch vụ đám mây. Do đó, các quy trình mua sắm linh hoạt hơn và nhanh nhạy hơn phải được thông qua”.

Bà Lim May-Ann cho biết thêm: “Việc áp dụng các dịch vụ đám mây sẽ giúp các cơ quan chính phủ đạt được hiệu quả cao hơn và tăng cường sự tham gia của công dân. ACCA tin rằng, cần có một chiến lược mua sắm trên nền tảng đám mây hướng tới tương lai thật rõ ràng nhằm tạo ra một môi trường đáng tin cậy cho khu vực công để sử dụng các dịch vụ như vậy”.

Ông Jarom Britton, Chủ tịch Nhóm lợi ích đặc biệt của khu vực công ACCA phát biểu: “Các công nghệ dựa trên điện toán đám mây sẽ thúc đẩy mạnh mẽ sự chuyển đổi tương lai của khu vực công bằng cách cung cấp mô hình an toàn và tiết kiệm chi phí cho các dịch vụ lấy người dân làm trọng tâm. Các sản phẩm đám mây khác nhiều so với tài nguyên công nghệ thông tin truyền thống sẽ mang đến kết quả tốt hơn cho các cơ quan chính phủ, nhưng cũng đòi hỏi các chính sách và quy trình chặt chẽ, thận trọng để đảm bảo có thể tận dụng tiềm năng”.

Đồng quan điểm với những ý kiến trên, ông Eric Hui, Chủ tịch ACCA nhận định: “Bảy nguyên tắc của ACCA đối với việc mua sắm trên nền tảng công cộng sẽ giúp giải quyết những lo ngại của chính phủ về khả năng vốn có của công nghệ đám mây đối với việc bảo vệ dữ liệu và các hoạt động, tuân thủ các quy định của địa phương với các tiêu chuẩn tuân thủ toàn cầu. Đồng thời, có thể cho phép các cơ quan chính phủ sử dụng điện toán đám mây để đạt được các mục tiêu như tính bền vững môi trường và cải thiện khả năng tiếp cận các dịch vụ của chính phủ”.

Báo cáo có thể được tải xuống tại trang web của ACCA https://www.asiacloudcomputing.org

Thông tin về Hiệp hội điện toán đám mây châu Á (ACCA)

ACCA là hiệp hội ngành công nghiệp đỉnh cao đại diện cho các bên liên quan của hệ sinh thái dữ liệu và đám mây ở châu Á – Thái Bình Dương. Nhiệm vụ của ACCA là đẩy nhanh việc áp dụng điện toán đám mây ở châu Á thông qua việc tạo ra môi trường thị trường hấp dẫn, đáng tin cậy, được hỗ trợ bởi một môi trường pháp lý an toàn và nhất quán cho các sản phẩm và dịch vụ điện toán đám mây. Dựa trên kiến thức chuyên môn từ các công ty thành viên, nhóm làm việc và nhóm lợi ích đặc biệt, ACCA không ngừng phát triển các khuyến nghị thực hành tốt nhất và các tài liệu quan trọng khác để đạt được sứ mệnh của mình. Là một hiệp hội ngành công nghiệp trung lập với nhà cung cấp, ACCA hoan nghênh sự tham gia với tất cả các thành viên và các bên liên quan trong chính sách công và các lĩnh vực chính phủ.

Để tìm hiểu thêm cách tham gia với tư cách là thành viên, hãy gửi email đến secretariat@asiacloudcomputing.org và truy cập trang web của ACCA tại www.asiacloudcomputing.org.

Tin cùng chuyên mục