[Audio] Tranh cãi chuyện chữ 'P' không được dạy trong SGK Tiếng Việt

Theo thông tin phản ánh, Cuốn sách Tiếng Việt lớp 1 tập 1 của bộ "Kết nối tri thức với cuộc sống" đã không đưa chữ "P" vào giảng dạy và thông tin này đã trở thành chủ đề gây nhiều tranh cãi.

Trong bài đầu tiên “Chào lớp 1” của cuốn sách Tiếng Việt lớp 1 tập 1 của bộ sách này, ở mục 5, phần “Giới thiệu về các chữ cái”, sách đưa đủ 29 chữ cái trong bộ chữ cái của tiếng Việt, bao gồm cả chữ “p” và chữ “q.”

Tuy nhiên, trong tất cả các bài học của cuốn sách này đều không có chữ “p” và “q”. Các chữ cái này chỉ xuất hiện ở bài số 26 với vai trò là một phần cấu thành của chữ “ph” và chữ “qu”./.

(Vietnam+)