Bắc Kạn tổng kết công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng

Trong nhiệm kỳ qua, Tỉnh ủy Bắc Kạn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng Đảng nói chung, công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng nói riêng, tạo nhiều chuyển biến tích cực.
Bắc Kạn tổng kết công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng ảnh 1Bí thư Tỉnh ủy Bắc Kạn Nguyễn Văn Du phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: Vũ Hoàng Giang/TTXVN)

Chiều 24/9, Tỉnh ủy Bắc Kạn tổ chức Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng nhiệm kỳ 2015-2020.

Trong nhiệm kỳ qua, Tỉnh ủy Bắc Kạn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng Đảng nói chung, công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng nói riêng, tạo nhiều chuyển biến tích cực.

Từ năm 2015 đến nay, các cấp ủy, tổ chức đảng đã kiểm tra đối với 1.315 tổ chức đảng và 3.771 đảng viên. Nội dung kiểm tra về việc chấp hành nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Đảng; việc chấp hành chính sách, pháp luật của Nhà nước; việc thực hiện quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ, đoàn kết nội bộ…

Qua kiểm tra cho thấy, các tổ chức đảng cơ bản thực hiện tốt nội dung được kiểm tra, có 7 tổ chức đảng và 51 đảng viên có khuyết điểm, vi phạm. Trong đó đã thi hành kỷ luật 3 tổ chức đảng và 25 đảng viên.

Cấp ủy, tổ chức đảng đã giám sát chuyên đề với 831 tổ chức đảng và 1.608 đảng viên; có 679 đảng viên là cấp ủy viên các cấp. Nội dung giám sát về việc chấp hành nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Đảng; việc chấp hành chính sách, pháp luật của Nhà nước...

Qua giám sát, có 141 tổ chức đảng và 70 đảng viên thực hiện chưa tốt nội dung được giám sát, trong đó có 1 tổ chức đảng phải kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm; giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng với 3 đảng viên (giảm 2 đảng viên so với nhiệm kỳ 2010-2015). Qua giải quyết, giữ nguyên hình thức kỷ luật đối với các đảng viên.

Ủy ban Kiểm tra các cấp trong Đảng bộ tỉnh đã tích cực tham mưu cho cấp ủy cùng cấp triển khai đầy đủ các chỉ thị, nghị quyết, quy định, quyết định, hướng dẫn của cấp trên liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng.

Trong nhiệm kỳ qua, Ủy ban kiểm tra các cấp thực hiện kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm với 17 tổ chức đảng và 180 đảng viên, có 79 đảng viên là cấp ủy viên các cấp. Qua kiểm tra, kết luận 15 tổ chức đảng và 167 đảng viên có vi phạm, thi hành kỷ luật đối với 1 tổ chức đảng và 8

Bắc Kạn tổng kết công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng ảnh 2Tỉnh ủy Bắc Kạn đã trao 19 kỷ niệm chương vì sự nghiệp kiểm tra của Đảng cho 19 đồng chí là lãnh đạo cấp ủy; cán bộ làm công tác kiểm tra. (Ảnh: Vũ Hoàng Giang/TTXVN)

Thời gian tới, Tỉnh ủy Bắc Kạn phấn đấu tiếp tục tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, quyết tâm chính trị đối với công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng; nâng cao trách nhiệm, quyết tâm hành động của cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, nhất là cấp cơ sở.

Công tác kiểm tra, giám sát trong nhiệm kỳ mới sẽ chủ động hơn, thực hiện thường xuyên, toàn diện, khách quan, công khai, dân chủ, thận trọng và chặt chẽ; kiên quyết xử lý nghiêm minh, công tâm những tổ chức đảng, đảng viên vi phạm làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của Đảng và sự phát triển chung của địa phương…

Kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Kạn Nguyễn Văn Du ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, cố gắng của cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra các cấp trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng nhiệm kỳ 2015-2020.

Kết quả thực hiện công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra các cấp đã có những biến chuyển tích cực, thực chất hơn, góp phần nâng cao ý thức chấp hành kỷ luật của tổ chức đảng và đảng viên, giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật, tăng cường sự đoàn kết thống nhất trong Đảng; ngăn ngừa, cảnh tỉnh, răn đe sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, quan liêu, tham nhũng của một bộ phận cán bộ, đảng viên; nâng cao uy tín của Đảng trước nhân dân.

Bí thư Tỉnh ủy Bắc Kạn Nguyễn Văn Du nhấn mạnh, cấp ủy, tổ chức Đảng và ủy ban kiểm tra các cấp từ tỉnh đến cơ sở cần tích cực phát huy ưu điểm, khắc phục những khuyết điểm, hạn chế và tập trung thực hiện, hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ trong năm đã đề ra.

Các cấp ủy, tổ chức Đảng, Ủy ban kiểm tra các cấp cần chủ động phát hiện và xử lý kịp thời những vấn đề phát sinh trước đại hội; tiếp tục giải quyết kịp thời, dứt điểm đơn thư khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền, nhất là đơn thư liên quan đến nhân sự cấp ủy, ủy ban kiểm tra và nhân sự đại biểu dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII.

Dịp này, Tỉnh ủy Bắc Kạn đã trao 19 Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp kiểm tra của Đảng cho 19 đồng chí là lãnh đạo cấp ủy; cán bộ làm công tác kiểm tra trong ngành Kiểm tra của Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục